40dagentijd

40dagentijd

In De Open Hof is het thema van deze 40 dagen tijd “ Ik ben er voor jou”

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus
laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten
kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de
doden begraven. De ZWO cie. wil in deze lastige tijd toch een aantal acties organiseren.

Een kledingactie voor de kledingbank

Kleding behoort, naast voedsel, tot een van de primaire levensbehoeften. Helaas is het realiteit dat
steeds meer mensen om verschillende redenen (tijdelijk) niet in staat zijn kleding te kopen. 
De Stichting Kledingbank Ede verenigt meerdere doelen. Kwalitatief goede kleding komt via de
Kledingbank Ede bij mensen, die het financieel zwaar hebben en er wordt bijgedragen aan het
kringloopproces. Op zaterdagmorgen 6 maart is het mogelijk om, gelijk met het oud papier, kleding
te brengen naar de Open Hof. Er is vooral grote behoefte aan broeken in alle maten, baby kleding
niet. Loop al je kasten na en breng je kleding die je niet meer draagt naar deze kleding-inzameling.
Ophalen door ons kan ook, zie onder aan voor contact adressen bij kaarten actie.
Kinderen van de kindernevendienst gaan gedurende de hele 40 dagentijd sparen met de bekende
spaardoosjes voor de aankoop van nieuw kinderondergoed en kindersokken.
Op deze manier dragen we een steentje bij om “Naakten te kleden”

Emmaüswandelingen: zondag 7 maart, donderdag 18 maart en zondag 28 maart

De lockdown is verlengd tot en met 2 maart. Maar gelukkig mogen we nog wel in tweetallen wandelen!
Een Emmaüswandeling houdt in: een wandeling in tweetallen met een tekst en vragen. Deze vragen
hebben nu betrekking op de 40-dagentijd. De eerste minuten nemen we de tijd om in stilte over de
vragen na te denken. Daarna bevragen we elkaar. Het is ook een vorm van 'ik ben er voor jou'
namelijk een luisterend oor! Bij het startpunt krijg je uitleg, tekst(en), vragen en route mee. Je mag je
uiterlijk twee dagen voor de startdatum opgeven via mail of telefoon bij Truus van Otterloo:
Truusvanotterloo@tiscali.nl / tel. 0318 621059. Opgeven per tweetal mag (misschien is er iemand
met wie je graag samen wil lopen) maar hoeft niet. Wie zich als enkeling opgeeft wordt aan iemand
anders gekoppeld. Na opgave volgt verdere informatie.
  • Start: tussen 14.00 en 15.00 uur (de tweetallen starten minimaal 5 minuten na elkaar)
  • Locatie: start bij Huis Kernhem
  • Duur: ongeveer een uur.

Paas kaartenactie

Gedurende de hele 40 dagentijd kunnen er kaarten gekocht en zelf gemaakt worden die in de stille
week door ons (ZWO cie) gebracht worden naar de Bleu Band gevangenis in Arnhem.
Schrijf op die kaart een bemoedigende tekst of een (Paas)groet of een gedicht of iets anders
persoonlijks aan een gevangene. Gebruik als afzender alleen je voornaam, geen achternaam en geen
adres vermelden. Om privacy redenen krijgen we tegenwoordig geen namen en adressen meer van
gevangenen. Daarom moeten de kaarten ingeleverd worden, dat kan bij Janneke Odie - Klingelbeek
29 of Wim Pluimers - Gildestraat 26 of Marc Hamminga - Meinersstraat 12 of Ad Tukker -
Sprengenberg 9; eventueel willen we ze ook wel op komen halen bij je.
Doe dit uiterlijk op zondag 28 maart / Palmzondag waardoor wij ze in de week daarna, vlak voor
Pasen, kunnen afleveren In de Blue Band gevangenis in Arnhem.
Op deze manier brengen we “een bezoek aan een gevangene”.

Elke week een collecte doel van Kerk in Actie

Aanstaande zondag, op de eerste zondag in de 40 dagentijd, wordt er gecollecteerd voor Moldavië.
Blijf de kijk op de wijk goed volgen of kijk in het volgend kerkblad om op de hoogte te blijven voor welk
collecte doel er op de volgende zondagen gecollecteerd wordt.
Op deze manier “Zien we om naar minder bedeelden”:

Op Paasmorgen, 4 april, na de viering naar het kerkhof gaan

Wat zou het mooi zijn om op die ochtend een narcis te gaan leggen op een graf van een dierbare of een ander. Op deze manier willen we vorm geven aan “de doden begraven”. Wil je hier aan mee doen dan is opgave van te voren noodzakelijk. Verdere uitleg en werkwijze volgen later / na opgave.
Opgeven bij Janneke Odie. Voor vragen, tips of opmerkingen: Janneke Odie – email adres:  odie.janneke@gmail.com
De ZWO cie. van De Open Hof
terug