RESULTATEN ACTIE KERKBALANS 2020

RESULTATEN ACTIE KERKBALANS 2020
Resultaat Actie Kerkbalans 2020

Evenals vorig jaar hebben wij ook dit jaar bij de Actie Kerkbalans een oproep gedaan om de jaarlijkse financiële bijdrage met minimaal 2% te verhogen. Dit in verband met de verwachting dat de komende jaren een forse daling van de inkomsten vanuit de financiële bijdragen zou ontstaan door vergrijzing van de gemeente en vertrek van leden naar elders
Het is verheugend om te kunnen constateren dat onze gemeenteleden – net als vorig jaar - goed gehoor hebben gegeven aan onze oproep voor verhoging van de financiële bijdrage.
De toezeggingen tot heden geven een totaal bedrag aan van € 529.500,-.
Dit bedrag is  - vergeleken met vorig jaar - een stijging van € 30.200,- (6%).
Hiermee is - ondanks teruglopend ledental door overlijden, verhuizing en onttrekking uit de kerk - de opwaartse trend van vorig jaar (toen een stijging van 8%) voortgezet.

Resultaten per wijk

Zijn we er nu?
Ook al is het resultaat van deze actie weer verheugend te noemen, we zijn er nog lang niet.
De komende jaren zullen in het teken staan van grote veranderingen binnen onze kerk. Daarbij zullen we blijvend een beroep moeten doen op uw vrijgevigheid.

Dank
Alle gemeenteleden die hebben toegezegd en bijgedragen en nog zullen bijdragen, hartelijk dank daarvoor. Uw bijdrage is van vitaal belang voor onze kerkelijke gemeente. Wees er van overtuigd dat wij uw reactie als een hart onder de riem beschouwen voor onze inspanningen om de financiën van de kerk gezond te maken en te houden.

Met een hartelijke groet van
College van Kerkrentmeesters PGE


 
terug