Collecten Collecten
Tijdens de kerkdienst wordt gecollecteerd voor uiteenlopende doelen. Er zijn twee collectemomenten tijdens de dienst en gelijktijdig voor de kinderen een eigen speciale kindercollecte (zie hiernaast). Elke week worden in Kijk op de Wijk de collectedoelen van die week vermeld. Enkele collectedoelen zijn bijvoorbeeld voor ZWO-projecten, Meet-inn en diaconale doeleinden.
 
KINDERCOLLECTE KINDERCOLLECTE
De kindercollecte is dit jaar bestemd voor het project
“Kindervakantieweek Ede”.