Dauwdruppel

Lees Johannes 14: 15-21

‘Jullie kennen de Geest van de waarheid wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.’

Welke plek heeft de Geest van God in jouw leven?

De Geest van God is in ons! Laat deze woorden van de evangelist Johannes eens tot je doordringen, want de betekenis daarvan reikt ver. 
Wanneer wij ons naar binnen keren, dan vinden wij daar de Geest van God, een stukje van God zelf. Je zou het ook zo kunnen zeggen: Wanneer wij ons naar binnen keren dan vinden wij daar Christus, de mens die zich door de Geest zo met God verbonden weet dat ze samen een heilige Drie-eenheid vormen. 

Wat wil dat zeggen?
Allereerst dat God zich graag in ieder mens wil manifesteren. God wil graag zichtbaar worden in jou en mij. 
Maar het zegt ook dat als jij naar binnen keert, je daar de waarheid kunt vinden voor jouw leven. Want is de Geest die ons voortstuwt op onze weg niet als God zelf die ons - als een gids - de weg wijst?  De weg naar de waarheid over ons leven?
En als Christus in ons te vinden is, dan zegt dat tot slot ook dat de kracht om ‘lammen te laten lopen en blinden te laten zien’ in ons zit. Een ongekende kracht. 

De weg naar God is dus de weg naar binnen!
En deze weg moeten we oefenen om de waarheid te kunnen vinden en om die kracht in ons aan te kunnen boren. Hoe je dat doet? Jezus ging vaak een hoge berg op om God te zoeken. Natuurlijk is de top van de berg dè plek waar de aarde aan de hemel raakt. Maar het is ook de plaats waar een ontzag wekkende stilte te vinden is. Wie wel eens op de top van een berg heeft gestaan, weet wat ik bedoel. 
Wie naar binnen keert en daar de stilte zoekt en daar God vindt, die weet hoe ontzagwekkend die stilte is: ‘Wees stil en weet dat ik God ben’. In die stilte ontdekt een mens wat ontferming werkelijk betekent: Ik ben IN jou. In die stilte is alles één in God.

Binnen in je, in de stilte van je ziel, ontdek je de kracht van de liefde en de menselijkheid. En je neemt het mee als je je oog weer op ‘buiten’ richt, omdat je weet: dit is de waarheid voor mijn leven. 

‘Door kauwen’

Wat is jouw manier om met regelmaat naar ‘binnen te keren’

Agnès Gilles

Lees ook de vorige dauwdruppels

terug

Agenda

OPA

za 01 apr 2023 om 09.00 uur

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.