Dauwdruppel - Wat heb jij met de Protestantse Gemeente Ede

Romeinen 12: 9-21

Laat uw liefde oprecht zijn.

Wat heb jij met de Protestantse Gemeente Ede

In de wijken die behoren tot de Protestantse Gemeente Ede zijn er veranderingen die vragen om samenwerking. Meer en meer beseffen wij dat – willen wij in Ede een toekomstbestendige kerk hebben, die wij met vreugde en vertrouwen kunnen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen - wij dan elkaar nodig hebben!

Het lijkt eenvoudig, maar de vele stappen in die richting die tot nog toe zijn gezet, zijn op weinig tot niets uitgelopen. Wat is ervoor nodig om doelbewuste stappen te zetten die wel ergens toe leiden?
‘Oprechte liefde’, is het antwoord van Paulus in zijn brief aan de Romeinen. 

Met liefde bedoelt hij niet de ‘eros’, de liefde die een mens bedwelmd, overspoelt. De lichamelijke aantrekkingskracht die er ineens is, maar ook zomaar weer kan verdwijnen.
De liefde die de kerk richting en stuur geeft, is de ‘agapè’, de liefde van God. En die liefde berust niet op een toevallige neiging van God die er soms wel is en soms niet. Die liefde komt voort uit de wil van God. God wil de mens liefhebben. Wie wij ook zijn, wat wij ook doen. Hij spant zich daarvoor in. Zijn liefde is oprecht, niet gespeeld, geen huichelarij. Zijn liefde is gewild. Zijn liefde is een keuze om te doen. Alleen die liefde houdt eeuwig stand, weet Paulus. 

Wat als wij, christenen deze liefde onder elkaar doen? 
Wat als wij ons verzetten tegen het kwaad en het goede zijn toegedaan? Wat als wij blij zijn met de blijden, huilen met wie huilen? Wat als wij alles in het werk stellen om met alle mensen in vrede te leven? Wat als wij de ander hoger achten als onszelf? Wat als wij standvastig blijven, ook in tegenspoed en onophoudelijk blijven bidden? 
Wat als wij, christenen ervoor kiezen deze liefde onder elkaar te doen? ‘Gewoon’ omdat we dat willen?!

Dan zullen we zien dat ook de kerk in Ede een vaste koers heeft gevonden, die ons ergens gaat brengen. En hoe dat ergens er precies uit gaat zien, dat kunnen we nog niet precies zeggen. Maar het zal lijken op het koninkrijk van God dat het uiteindelijke doel is van al ons werken. 

Door kauwen

Waar heb jij in jouw leven de kracht van de liefde ervaren?

Lees ook de vorige dauwdruppels

terug

Agenda

Kerkdienst

24 okt 2021 om 10.00

Kerkdienst

31 okt 2021 om 10.00

Predikant

Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
Telefoon: 0318-591029 of 06-15686248
E-mail: scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Telefoon Open Hof 0318-639426
Telefoon Privé 0318-622292
E-mail: hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.