Dauwdruppel

LEES GALATEN 6: 6-10

‘Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten.’

Wat hoop jij te oogsten?

De kerk leerde - dankzij de kerkvaders en Aristoteles – dat wij rechtvaardig worden voor God door rechtvaardige dingen te doen. Eenvoudig gezegd geloofde men tot ver in de middeleeuwen dat je de hemel kunt verdienen door te doen wat goed is in de ogen van God.
Dat kan een heel geruststellende gedachte zijn: het hangt allemaal van jezelf af of je tenslotte het goede zult oogsten en van niets of niemand anders.
Maar met hetzelfde gemak kan het ook een gedachte zijn die je gaat benauwen. Zo verging het Luther. In zijn tijd (1483-1546) had de kerk heel duidelijk omschreven wat goed was om te doen en wat kwaad was. En veel was kwaad: te laat komen bij het Bijbellezen, slecht zingen of een boek niet op de juiste plaats terugzetten….. in de opvatting van de toenmalige kerk was het allemaal zonde in de ogen van God. En ja, als het dan van jouw handelen afhangt of je de hemel verdient, dan wordt dat wel heel zwaar en heel moeilijk.

Daar komt nog iets bij. In de tijd van Luther waarde er ook een pandemie rond: de pest. De pestgolf die Europa teisterde vaagde meer dan een derde van de bevolking weg. Ook het gezin van Luther werd niet gespaard. En Luther kon het niet meer geloven dat een mens de hemel kon verdienen. De mens heeft niets in de hand, de mens overkomt alles en de mens heeft het bereiken van de hemel al helemaal niet in de hand. Dat is enkel genade (Sola Gratia)!

Wij worstelen ook nog steeds met de gedachten waarmee Luther worstelde. Aan de ene kant willen wij geloven dat wat wij doen er in de ogen van God toe doet. Dat het verschil maakt of wij goed doen of kwaad. Aan de andere kant worstelen ook wij met een pandemie die ons met de neus op de feiten drukt: wij hebben niet alles in de hand. Sterker nog: als het aan ons ligt gaat het helemaal mis. Is er een God die ons – ondanks alles wat wij doen – genadig is?

Wie is God? Waar staat God?
In de Bijbel kunnen we een lijn ontdekken: Als de mens in donker/ellende/tegenslag/schuld verkeert, scheurt God de hemel open en daalt Hij af. (Denk aan het volk Israël, denk aan Jakob, denk aan Elia, denk aan Jezus, denk aan…..) Om naast ons te komen staan en ons te helpen opstaan en ons de weg te wijzen. Want God weet waar het heen moet met de mens: naar groene weiden en vredig water; ten hemel toe!

‘Door kauwen’
Wat geloof jij? Heeft God jou nodig of …..?

Lees ook de vorige dauwdruppels

terug

Agenda

AL-dienst

zo 30 jan 2022 om 10.00 uur

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.