Dauwdruppel: Op welk moment vertrouw ik op God? Dauwdruppel: Op welk moment vertrouw ik op God?

Lees Jakobus 1: 13-18

‘Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij zelf ook niet door iets slecht in verleiding kan worden gebracht.’

Wat kan mij verleiden en waartoe?

Het woord verleiding impliceert dat iemand geleid wordt en zich laat leiden. Wij worden allemaal geleid. Door de mensen om ons heen of door onpersoonlijke grootheden – denk aan reclame of sociale media. Dat kan twee kanten op. We kunnen verleid worden het goede te doen. Maar ook verleid worden het kwade te doen.

Jakobus doelt uiteraard op de verleiding die ons tot het doen van het kwade brengt. Zeg daarvan niet – wanneer je aan de verleiding hebt toegegeven – dat de verleiding van God komt en dat het kwaad wat je voortbracht dus niet enkel jouw schuld is. Want God stelt niemand aan een dergelijke verleiding bloot. Nee, je komt in verleiding door je eigen begeerte, die je lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht (geraakt door de verleiding), dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze dood voort.
Heldere beeldtaal. Wanneer wij toegeven aan de verleiding en kwaad voortbrengen dan baren wij zonde. En zonde dat is in de Bijbel dat wij mensen onze bestemming missen. En onze bestemming is dat wij door God tot leven zijn geroepen. Wij zijn bestemd om te leven! En zonde brengt dood voort. Dus: we moeten ons niet laten verleiden tot het doen van het kwade.

Zijn wij in staat het verschil te zien tussen wat ons verleidt het goede te doen en wat ons verleidt het kwade te kiezen? Het lijkt misschien niet zo moeilijk. Maar…… Hoe hoog wordt in onze tijd het krijgen van een goede baan gewaardeerd? Onder ‘goed’ wordt doorgaans verstaan dat de baan goed betaald wordt of ons een mooie maatschappelijke positie geeft. Wanneer wij onze kinderen pushen tot het volgen van een goede opleiding is dat dan verleiden tot het doen van het goede of …….?

God roept ons tot LEVEN! Dat is onze bestemming: leven, de mens zijn die jij ten diepste bent. Maar wat is dat? Ik denk niet dat op deze vraag een eenduidig antwoord te geven is. Is echt LEVEN niet dat jij met jouw gaven en talenten het goede leven schept, niet alleen voor jezelf, maar voor deze aarde en allen die haar bewonen? En als we dat allemaal doen, komen we flink in de richting van een koninkrijk op aarde!

Door kauwen

Wat geeft jou het gevoel dat je echt LEEFT?

terug