Dauwdruppel: Ben ik snel boos en waarom gaat het dan? Dauwdruppel: Ben ik snel boos en waarom gaat het dan?

Lees Jakobus 1: 19-21

‘Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.’

Ben ik snel boos en waarom gaat het dan?

Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Als ik dat hoor of zie, kan ik mijn mond niet houden. Dan heb ik mijn mening zo geformuleerd en roep ik het ook. Niet altijd even handig. 

Het is van alle tijden en alle plaatsen. Meteen hard roepen wat jij ergens van vindt. Met alle gevolgen van dien. In Psalm 141 vers 3 wordt het ook al als onverstandig gezien: ‘Zet een wacht voor mijn mond, Heer, een post voor de deur van mijn lippen’.

Jakobus waarschuwt ons als hij zegt dat ieder mens traag moet zijn om te spreken en traag in het kwaad worden, maar zich moet haasten om te luisteren. 

Snel boos worden en vanuit die boosheid reageren, wekt alleen nog maar meer woede. Want grote kans dat de ander meteen nog bozer reageert. En voor je het weet is er strijd of erger: oorlog. En dat dient de gerechtigheid van God niet.

Want het fundament van Gods gerechtigheid ligt in het verbond. Ik zal jullie God zijn, jullie mijn kinderen. Gerechtigheid vraagt wederkerigheid en liefde en bovenal trouw. 

Zo is het ook in ons samenleven. Een goed samenleven vraagt niet om mensen die snel boos worden en verwijdering scheppen, maar om mensen die goed kunnen luisteren naar anderen. Die zich - voordat zij spreken -  afvragen waarom de ander zegt wat hij/zij zegt en wat hij/zij er eigenlijk mee bedoelt. Ervan uitgaande dat de ander net als jij naar het goede streeft. Dat is in wederkerigheid, liefde en trouw de eenheid en de gerechtigheid blijven zoeken. 

Jakobus sluit af met de oproep zachtmoedig te zijn en alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af te leggen. Met deze woorden - eigenlijk staat er in het Grieks zoiets als ‘al je vuiligheid afleggen’ - wijst Jakobus naar de doop. Herinner jezelf elke dag weer aan je doop. Al je vuiligheid is door de doop afgewassen opdat jij als nieuw mens geboren kon worden in wie God zelf dit woord heeft gepland: IK LAAT JOU NIET LOS! Laat jij dan geen enkel ander mens los door te snel te spreken en te snel boos te worden. Want jij bent tenslotte één van de handen van God op aarde. Handen die bedoeld zijn eenheid en gerechtigheid te creëren

Door kauwen

Wat vraagt het van mij om de ander - die anders denkt dan ik - toch vast te houden?

terug