Dauwdruppel

Doorgang - over de betekenis van Pasen

Waar ben jij wel eens doorheen gegaan en hoe kijk je daar op terug?

Ons leven kent donker en licht. Het eerste verhaal in de Bijbel vertelt ons wie God is: Hij heeft het licht in het donker gemaakt. En Hij heeft de mens bestemd voor dat licht. 
Daarmee is dus niet gezegd dat de mens die in God geloofd geen donker meer zal kennen. Wat er wel mee gezegd wordt, kunnen we indrukwekkend zien in de geschiedenis van het volk Israël, alsook in het evangelie van Jezus Christus. Als het donker is in jouw leven dan daalt God af om naast jou te komen staan, om samen met jou door het dal te trekken en je langs veilige paden te leiden, totdat je weer in het licht staat. 

Er is donker in ons leven. Het is niet de bedoeling dat wij in het donker blijven zitten. Wij mogen opstaan, het donker de rug toekeren en onze voeten zetten op de weg naar het licht. Niet altijd een gemakkelijke weg. Soms stuit je op een hindernis die onoverkoombaar lijkt. 

Neem het volk Israël. Ze hadden het donker van het slavenhuis Egypte de rug toegekeerd om te gaan naar het licht van een land dat hen beloofd was. Hoopvol en met goede moed waren ze op weg gegaan. De Egyptenaren zaten hen op de hielen, wilden hen terug halen. Toen ineens een rivier die hen tot stoppen dwong. Alleen een Godswonder zou hen nog kunnen redden. 

Neem Jezus Christus. Hij had een leven in het licht van God gekozen en verspreidde dat licht overal om hem heen. Maar niet iedereen was daarvan gediend. Hij werd met de dood bedreigd. Zijn weg liep dood op een kruis. Alleen een Godswonder zou hem nog kunnen redden. 

En dat is nu het wonder dat wij met Pasen mogen vieren: God laat ons niet los, Hij komt ons redden door ons een weg te wijzen waar wij geen weg meer zien. Hij opent deuren die voor ons gesloten zijn. Hij baant voor ons wegen waar een weg onmogelijk lijkt. Want God kent geen einde, Hij kent alleen een nieuw begin. 

Doorgang is het woord dat hierbij past. Er is geen einde, maar alleen de doorgang naar een nieuw begin. En soms zie je aan het begin van de doorgang al het licht aan de andere kant. Maar soms zie je nauwelijks licht aan het eind van de tunnel. Raap dan al je moed en al je vertrouwen bijeen en ga met God. Want met Hem is er een doorkomen aan. Het komt goed! Hij heeft jou bestemd voor het licht!

‘Door kauwen’
Welke ‘doorgang’ zou jij met Pasen graag willen vieren?

Agnès Gilles

Lees ook de vorige dauwdruppels

terug

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.