Dauwdruppel - Heb jij dorst?

Lees Johannes 7: 37-39

‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’

Heb jij dorst?

Johannes speelt in zijn evangelie steeds met de begrippen brood en water. Niet zomaar brood en water, maar levend brood en levend water. Willen we begrijpen wat hij daarmee wil zeggen, moeten we terug naar het begin van de Bijbel.
Daar wordt verteld dat God een hof plantte voor de mensen die Hij gemaakt had. Een paradijs om in te wonen. Vier stromen van levend water bevochtigden de hof, zodat alles in overvloed kon bloeien en groeien. 

Levend water. Dat is: water in beweging. Water in beweging gaat ergens naar toe. Vier stromen van levend water legde God om de hof, in de verwachting dat het met de hof ergens naar toe zou gaan. In de hoop dat de hof één en al leven zou worden, want waar water is, daar is leven. 

Maar het gaat met de hof, deze aarde door toedoen van de mensen een heel andere kant op. In plaats van groen en levendig is het er dor en doods geworden. En de mensen die er wonen hebben honger gekregen en dorst. Niet zozeer naar letterlijk brood en water. Nee zij hongeren en dorsten naar leven, goed en gelukkig leven, leven dat stroomt. 

Midden in de woestenij die zij van het leven gemaakt hebben, roepen ze God aan om brood en water. En - zo gaat het verhaal verder – God laat het brood uit de hemel regenen en het water stromen uit een rots. Niet letterlijk dus, nee, Hij geeft de mensen die hongeren en dorsten naar leven zijn woord, zijn Thora, richtingwijzers naar dat leven waarnaar zij zo verlangen: ‘Kijk naar elkaar om. Doe recht en gerechtigheid. Wees eerlijk. Gun elkaar alles wat je jezelf ook gunt. Zorg voor wie het alleen niet redden. Heb respect voor wat anders is.’
Wie zo leeft zal het goede leven vinden.

Eeuwen later. De mensen hebben nog steeds honger en dorst. En weer geeft God levend brood en levend water: Jezus Christus. Als brood deelt hij zijn leven met de mensen om hem heen. Als stromend water is hij op weg naar die hof van één en al leven. Jezus is het woord van God dat in een mens vlees geworden is. En in al die mensen die hem achternagaan, die eten en drinken wat hij geeft, die eigen maken wat hij leert door het te gaan doen, licht het goede leven op.

Maar we zijn er nog niet. Onze aarde is nog steeds meer woestenij dan één en al bloeiende hof. Wij hebben nog steeds honger en dorst naar het goede leven, vrede en heelheid voor alle mensen. En ook vandaag geeft God ons levend brood en levend water te drinken.
Jezus beloofde het al: Als je in de weg gelooft die ik ben gegaan, dan zullen stromen van levend water uit je binnenste vloeien. De Geest van God zal in je wonen Zij zal je voortblazen op de weg die Gods richtingwijzers wijzen; zij zal je aanvuren Gods woord te doen en levend brood voor de wereld te worden. 

Door kauwen

Hoe kun jij levend brood en levend water zijn op de plek waar jij woont en werkt?

Lees ook de vorige dauwdruppels

terug

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.