Dauwdruppel

 

Lees Johannes 9: 13-17

‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die Hij geopend heeft.’ ‘Hij is een profeet’, was zijn antwoord.'

Waarvoor ben jij blind?

Je kunt blind zijn van verdriet. Maar ook blind van woede. Ergens blind voor zijn betekent niet dat je met je ogen niet kunt zien. Je bent niet meer in staat scherp te zien hoe de dingen in werkelijkheid zijn. Je beeld van iets is vertroebeld, gekleurd. Ziende blind. 
De man in dit Bijbelgedeelte was blind. Letterlijk? Of is ook hier sprake van ‘ziende blind’. Wie de grotere context leest waarin dit verhaal is opgenomen komt tot de ontdekking dat het de hele tijd gaat over de farizeeën en de Joden die niet weten wat ze met die Jezus aan moeten, die steeds meer volgers krijgt. Aan de ene kant zijn ze bang voor Hem, aan de andere kant twijfelen ze: ‘Stel dat Hij de waarheid spreekt en echt de Zoon van God is………’.  Zal er iemand zijn die hun de ogen kan openen?

Even tussendoor: in de NBV21 staat: ‘Het zijn immers jouw ogen die Hij geopend heeft’. In de iets oudere NBV staat nog: ‘Het zijn immers jouw ogen die Hij genezen heeft’. Hoort u het verschil?

Jezus kan ogen openen. Hoe? Door op de grond te spuwen, met het speeksel wat modder te maken en dat op de ogen van de blinde te strijken. Speeksel, warmte van binnenuit en koud zand van de aarde leiden samen tot scherp zicht. Het doet mij meteen denken aan het scheppingsverhaal waar de adem van God zich met een uit aarde geboetseerd beeld vermengde en zo een levend wezen werd.  En aan Pinksteren waar de Geest van God mensen aanvuurt. Alsof de Bijbel zegt: de mens zonder God blijft koud en blind. Een mens zonder God vergeet waarom hij/zij in het licht geroepen is: om ieder ander mens te zien en warmte uit te stralen. 

Ieder mens werkelijk zien, is zien wat hij/zij nodig heeft. Een mens die echt ziet, begint dus nooit een oorlog. Want die mens ziet dat er niemand is die dat nodig heeft……….
Wanneer zullen de ogen daarvoor opengaan?
Laten wij tot die tijd de ogen openhouden en warm blijven. 

‘Door kauwen’
Wie of wat heeft jou wel eens de ogen geopend?

Lees ook de vorige dauwdruppels

terug

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.