De bloemengroet

De bloemengroet
De bloemengroet is een blijk van meeleven vanuit de gemeente. 
Er is een groepje mensen die beurtelings de bloemen wegbrengt. 
Ook bestaat de mogelijkheid om geld te geven voor het bloemenpotje dat in de hal van het kerkgebouw staat op de tafel met gebedenboek en de kaars.

Hierbij doe ik een dringend beroep op u: Als u iemand kent die volgens u de bloemen verdient, wilt u dat dan aan mij doorgeven?
Hannie van Zalinge Tel. 646411
terug