WELKOM WELKOM
Welkom op de website van de wijkgemeente de Open Hof.
Op deze website vind je informatie over het reilen en zeilen van onze protestantse wijkgemeente De Open Hof. 
Voor u, voor jou. Voor gemeenteleden en geïnteresseerden. Voor vaste bezoekers en nieuwe bezoekers.

WAARDEVOL
dat ben je
dat willen wij zijn voor elkaar
voor de aarde
in naam van God.
lees meer »
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Veel kerkelijke activiteiten liggen stil t/m 1 juli a.s. Zoals bekend mogen er vanaf 1 juni weer kerkdiensten plaatsvinden met 30 personen en vanaf 1 juli met 100 personen. De wijkkerkenraad heeft maandag 11 mei jl. besloten om dit in juni nog niet te doen. De komende weken wachten we af wat de effecten zijn van de aangekondigde ‘vrijheden’. In onze vergadering van 8 juni a.s. bespreken we wat/hoe/wanneer en op welke manier de diensten eventueel vanaf 1 juli vorm kunnen krijgen.
Inmiddels hebben wij een protocol ontvangen van de PKN over kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.
Een uitgebreid protocol met richtlijnen, die zeker nog nader bestudeerd moeten worden. Er moet o.a een gebruiksplan gemaakt worden door de kerkenraad. We houden u/jullie op de hoogte. Het protocol kunt u lezen op:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Op zondag zal onze predikant, ds. Agnès Gilles dus gewoon ook in de maand juni een videoboodschap voor de kinderen verzorgen alsmede ook een overdenking. Op zondag 7 juni zal ons gemeentelid ds. Jan Oortgiesen de overdenking verzorgen i.v.m. de verhuizing van Agnès.

Dagboek gemist? Kijk dan bij de downloads, daar staat het dagboek van 17-22 mei 
 
OVERDENKING OVERDENKING
Zondag 24 mei
De afgelopen weken zijn we met het volk Israël onderweg gegaan, 40 dagen op weg naar Pasen. En wie denkt: nu zijn we er, heeft het helemaal mis. Nu begint het pas! Het volk Israël is door het water heen getrokken. God had voor het volk een weg gebaand.

Opgetogen en vol goede moed staan ze aan de overkant in vrij land. Voor hen uit nog geen gebaande paden, maar het zand van een enorme woestijn. Staan wij niet op net zo’n punt: voor ons uit geen gebaande paden. Een anderhalve meter maatschappij? Hoe dan? Lopen door het mulle zand is zwaar. Het gaat alleen voet voor voet.
De komende weken tot aan Pinksteren zoeken wij met het volk Israël een weg door dit onontgonnen niemandsland. En op die weg zullen wij ook meer en meer van God zien. Wie Hij is voor ons, vandaag. Ook hier geen gebaande, vastomlijnde wegen. Maar zoekend en tastend ieder onze eigen weg gaan en toch ook samen.

Vanaf nu alleen nog elke zondag een korte viering via de website.
We blijven uitzien naar de tijd waarin we elkaar weer in De Open Hof mogen begroeten. Die stip aan de horizon blijft nog steeds wazig, helaas.

 
 
LIEDEREN BIJ DE OVERDENKINGEN LIEDEREN BIJ DE OVERDENKINGEN
Liederen bij de overdenking van zondag 24 mei 2020

NLB 667: 1, Hij leeft
NLB 663: 1, Al heeft Hij ons verlaten
NLB 68: 2, Draag op een lied aan Hem gewijd
NLB 662: 1, Heer, komt in deze tijd
NLB 601: 2, Licht, van mijn stad de stedehouder NLB 423: 1, Nu wij uiteengaan
NLB 663: 2, Al is Hij opgenomen

 
 
DAGBOEK VAN DE HOOP

DAGBOEK VAN DE HOOP
Dinsdag 26 mei
Spreken met God veronderstelt twee dingen. Het ene is dat wij geloven dat God bestaat. Het ander is dat wij geloven dat God aanspreekbaar is. Elk spreken is pas zinvol als er een tegenover is. Communiceren doen we vanuit een relatie.
Wie bidt, stelt zich in een relatie met God. In gebed word je dus partner van God en daarmee word je ook medeverantwoordelijk voor de wereld. Want de wereld is de zaak van God.
Over die medeverantwoordelijkheid van de mens werd en wordt nog altijd heel verschillend gedacht. De één zegt: ‘Zonder de medewerking van mensen komt het koninkrijk van God er nooit’. De ander zegt: ‘Als het van mensen afhangt komt dat koninkrijk van God er nooit’. Wie heeft er gelijk?
Ik las ooit ergens deze gedachte: ‘Als Mozes geweigerd had bij het brandende braambos aan Gods roep gehoor te geven, zou er geen spoor van Gods initiatief gebleven zijn, zelfs geen asresten ‘want het braambos brandde, maar verteerde niet’. Zozeer was Mozes’ eigen unieke verantwoordelijkheid.’
Ik geloof dat God op ons rekent. En wel zo dat Hij daar nooit mee ophoudt. Ook niet als wij Hem de rug toekeren. Dan nog rekent Hij vast op onze terugkeer. Dat is de spirit!

Met een hartelijke groet en tot morgen,
Ds. Agnès Gilles
 
COLLECTES

COLLECTES
Collectedoelen 24 mei

De eerste collecte is ook deze week voor onze eigen wijkgemeente. Nogmaals heel warm aanbevolen.

De tweede collecte is voor de ZWO met als doel " Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen".

Voor info zie 'lees meer'

Kindercollecte: kindervakantie week Ede

Helpt u mee om onze collecten tot een succes te maken?

Een warme oproep om toch via een andere weg, dan het collecte zakje, geld te geven en wel via een bankoverschrijving. Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met datum en doel. Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk bureau met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof.
Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand. 
lees meer »
 
OMZIEN NAAR NEPAL OMZIEN NAAR NEPAL
Omzien naar elkaar  Start actie "Omzien naar Nepal"
Wij leven in een tijd van zorgen, over je naaste, over onze samenleving, over onze kerkelijke gemeente.  Hoe gaat de toekomst er uit zien?  De gezondheidszorg doet haar uiterste best en wij, wij proberen voor elkaar te zorgen. Echter ‘omzien naar elkaar’ reikt verder en stopt niet bij onze landsgrenzen. We roepen in herinnering de “Actie Nepal” van vorig jaar. Een fantastische actie binnen onze wijkgemeente ter ondersteuning van het humanitaire werk van het echtpaar Ilse en Shiva Sapkota oftewel de Stichting Diyo Nepal. Door deze actie zijn we ons verbonden gaan voelen met hen. Door een noodkreet van een gemeentelid zijn we nu weer betrokken geraakt bij hen, een noodkreet geboren door het coronavirus. Nepal en dus ook Kathmandu, waar Ilse en Shiva werkzaam zijn, is getroffen door een Lock-down. Gevolg daarvan is heel veel noodlijdende gezinnen. Gelukkig zijn er nog de nodige producten te verkrijgen in de winkels. Gebrek is er echter aan het nodige geld om goederen te kopen en te verdelen onder de kwetsbare gezinnen. Wij als Open Hof gemeente delen de zorgen met hen en kunnen hieraan niet aan voorbij kijken. Samen met een aantal gemeente leden wil de diaconie hier financiële hulp (gaan) bieden maar dat gaat niet zonder jou.
Hoe kan jij helpen? Klik hier om naar de "Downloads" pagina te gaan waar u meer info vindt over – Omzien naar Nepal – en doe mee met de online actie “vraag of bied een dienst”!  Een financiële gift is natuurlijk ook welkom, maak daarvoor een bedrag over op rekeningnr. NL62 RABO 0162 3002 12  wijkkas de Open Hof ovv Diyo Nepal. Namens team diaconie de Open Hof – Gert v.d. Linde.
lees meer »