Collectes

Collectedoelen zondag 5 december:

De eerste collecte is voor de diaconie van onze eigen PGE.
Vooral bedoeld om bijzondere acties financieel te ondersteunen.

De tweede collecte is voor Kerk in Actie met als doel opvang en scholing van kwetsbare kinderen met hiv in Rwanda. 
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. Steun dit werk voor kinderen in Rwanda. Hartelijk dank!


Elke week wordt er ook voor het kinderdoel Mercy Ships gecollecteerd.
Vrijwilligers, die op ziekenhuis-schepen werken, helpen mensen in de armste landen van de wereld door hen medische zorg te bieden. Voor meer informatie zie hun website: www.mercyships.nl

Help mee om deze collecten tot een succes te maken!

Dat kan op meerdere manieren: Geven in de kerk met contant geld, met collecte bonnen of met de Open Hof app.
De "beeldschermkijkers" kunnen via een bankoverschrijving aan deze doelen bij dragen. Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: - 1e /- 2e collecte De Open Hof met datum en doel en/of kinder-collecte. Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk buro met vermel-ding van maand en wijkgemeente de Open Hof. Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand (kinderdoel apart vermelden!) Maar thuis kan natuurlijk ook (van woensdag tot woensdag) met de Open Hof app gedoneerd worden.

Het diakenen-team van De Open Hof

terug

Agenda

Vergadering wijkkerkenraad

ma 06 dec 2021 om 20.00 uur

3e Advent

zo 12 dec 2021 om 10.00

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.