LIEDEREN BIJ DE OVERDENKINGEN LIEDEREN BIJ DE OVERDENKINGEN
Zondag 28 juni
Psalm 62: 4, Wees stil mijn ziel tot God mijn Heer
El 8: Als een hert dat verlangt naar water
NLB 353, Nu heeft het oude leven afgedaan
NLB 932: 1 en 2, Rust nu mijn ziel
Psalm 150:1, Loof God, loof Hem overal
NLB 426, God zal je hoeden

 
terug