Labyrinth - Zeventig jaar van verandering

In deze rubriek schrijven verschillende Open Hoffers prikkelend of merkwaardig waardoor je net als in een labyrinth ‘naar binnen gezogen’ wordt, je soms verdwaalt, maar als goede verstaander er ook weer heelhuids uitkomt.
           

Zeventig jaar van verandering

Een paar weken geleden was ik lector en mocht de bijbellezing doen. Er lag een splinternieuwe bijbel voor me, de NBV21. Heel voorzichtig, want dat doe je toch met een nieuw boek, zocht ik de tekst op die ik moest lezen. Onderweg naar huis realiseerde ik me dat dit al de vierde bijbelvertaling is die ik meemaak. 

Als kind hoorde ik uit de al eeuwenlang gebruikte Statenvertaling voorlezen, in 1951 kwam de NBG uit, in 2004 de NBV en nu dus de NBV21. Nieuwe bijbelvertalingen zijn nodig omdat ons taalgebruik voortdurend aan verandering onderhevig is. Dat geeft aan hoe snel onze taal de laatste tientallen jaren is veranderd.
Maar ook de kerkdiensten zien er nu heel anders uit dan in mijn jeugd. Als kind bezocht ik na de kerkdienst de zondagschool. Wat fijn dat de kindernevendienst er gekomen is. Bloemen en antependia sieren nu de liturgische tafel. De dominee leidt de dienst grotendeels vanachter deze tafel. De kansel is tegenwoordig alleen in gebruik voor bijbellezen en de preek.
In plaats van zwarte toga’s gingen steeds meer dominees lichte toga’s dragen met een stola in de kleuren van het kerkelijk jaar. De zeven lijdenszondagen maakten plaats voor de 40-dagen tijd. Behalve op Goede Vrijdag kwamen er ook diensten op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag. De Paaskaars heeft zijn intrede gedaan en wordt in de Paasnacht binnengedragen.

Ik herinner me nog de eerste gezamenlijke diensten in de Paasnacht in de Taborzaal van de Open Hof. Aanvankelijk met een klein aantal mensen, zodat we de maaltijd staande konden vieren rondom de avondmaalstafel. Hoewel dat heel intiem was ben ik blij dat we nu de hele kerk nodig hebben om een kring te maken. Een kring waarbinnen de kinderen ook al vele jaren welkom zijn. Dat ging niet vanzelf, er is destijds veel over vergaderd, ook in de Open Hof. Ik was een warm voorstander en was blij toen het eindelijk zover was dat de kinderen ook mee mochten doen. Het avondmaal veranderde van zittend aan de tafel voor in de kerk via het doorgeven in de banken naar een lopende viering.
En wat ik ook heel belangrijk vind om te vermelden is dat vrouwen ook diaken, ouderling en dominee konden worden. De eerste vrouwelijke ouderling in de Open Hof was Corrie Blom. Ze werd in september 1971 bevestigd samen met mevrouw Smaal als diaken. Het heeft nog lange tijd geduurd voodat we Agnès als onze eerste vrouwelijke gemeentepredikant konden verwelkomen.

De namen van de overleden gemeenteleden werden vroeger genoemd in de Oudjaarsdienst maar worden nu al lange tijd herdacht tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar in een mooie viering.
In 1973 werd het Liedboek voor de kerken gepresenteerd op het Abdijplein van Middelburg. Wij woonden in die stad en waren er met het hele gezin bij aanwezig. Het liedboek werd met veel enthousiasme ontvangen. In veel christelijke scholen leerden de kinderen ‘het lied van de week’ dat de zondag daarop in de kerk werd gezongen. En de cantorij, want die had inmiddels haar intrede gedaan, oefende de nieuwe liederen met de gemeente. Nog later na de komst van de beamer was het ook mogelijk uit andere bundels, zoals Tussentijds, ZZZ, Taizé en Jonaliederen, te zingen. Acht jaar geleden was het nieuwe Liedboek klaar voor gebruik. 
In de zeventigerjaren maakte we kennis met de startdienst in september, die ook nu nog met groot enthousiasme wordt georganiseerd.
Vroeger hadden de dominees het druk met catechese. Dat is tegenwoordig wel anders, mede omdat een deel ervan door gemeenteleden wordt verzorgd.

Al schrijvend merk ik pas hoe veel er is veranderd in de kerk in de tijd die ik heb meegemaakt. En dan heb ik vast nog wel dingen vergeten.
Het belangrijkste is nog niet genoemd namelijk dat de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerken vanaf 2004 samen verder zijn gegaan als Protestantse Kerk in Nederland. 
Veel mensen groeiden mee met de veranderingen die plaats vonden, anderen hadden er moeite mee dat ze vertrouwde gebruiken moesten missen en bleven daardoor op zondag liever thuis. In het pastoraat is daar niet altijd evenveel aandacht voor geweest. 
We kregen in de loop van de jaren steeds meer te maken met teruggang van het kerkbezoek en dat probleem schijnt alleen maar groter te worden. Ook dat zal zeker nog voor veranderingen zorgen. 

Wat mijzelf betreft hebben de wijzigingen in liturgie en kerkdienst veelal mijn geloof versterkt. En al zijn we nog zo verschillend in ons geloven voor veranderingen hoeven we niet bang te zijn, want wat blijft is de liefde van God, Hij die er bij is. 
In de coronatijd wordt met veel creativiteit, liefde en techniek gewerkt om in de veranderde situatie de kerkdiensten toch bij de mensen thuis te brengen. Net als vele andere gemeenteleden besef ik hoe belangrijk het is om elkaar als gemeente niet uit het oog te verliezen en hoe waardevol het is om me verbonden te weten met de mensen van de Open Hof.

Adria Overbeeke

 
terug

Agenda

AL-dienst

zo 30 jan 2022 om 10.00 uur

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.