Definitief besluit samenvoeging wijkgemeenten PGE

De Algemene Kerkenraad, die bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden, heeft donderdag 15 december 2022 unaniem ingestemd met de samenvoeging van de vijf wijkgemeenten.

Dat betekent dat vanaf 1 september 2023 de Beatrixkerk, De Open Hof, Harskamp, Noord en Tabor zijn verenigd in één nieuwe kerkelijke gemeente. Tezamen zullen zij als Protestantse Gemeente Ede de eredienst, pastoraat en diaconaat gaan vormgeven, waarbij nadrukkelijk ruimte is voor de eigen kleur. Emmaüs gaat vanaf 1 september 2023 financieel zelfstandig verder.

Lees de gehele tekst van het besluit 

terug

Agenda

GIGA viering

zo 11 jun 2023 om 10:00

Kerkdienst

zo 18 jun 2023 om 10:00

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.