Ede geeft warmte

De energieprijzen stijgen de pan uit. De overheid heeft een korting op de energiebelastingen toegezegd. De korting zal € 400,-- per adres bedragen. Maar de meerkosten door de prijsstijgingen zullen voor veel adressen per jaar € 1.000,-- tot € 1.500,-- meer dan anders bedragen. In sommige situaties is het verschil nog meer! Deze kostenpost raakt de mensen met een smalle beurs heel erg. Reken daarbij de inflatie – de boodschappen zijn ook duurder dan normaal- en het wordt zeker voor mensen met een laag inkomen erg passen en meten of het allemaal wel gaat lukken. In de media lezen we al over energiearmoede…

Het diaconaal platform Ede (DPE) -waarin meer dan 20 diaconieën uit Ede en de bijbehorende dorpen samenwerken- start ‘Ede geeft warmte’ als een actie van solidariteit en verbondenheid.
Niet iedereen heeft ‘last’ van de energieprijzen. Een energiecontract, een goed geïsoleerd huis of duurzaamheidsmaatregelen, dan voel je de financiële pijn minder. Het DPE daagt u uit om geld over te maken naar het Noodfonds Ede. Via het DPE is het Noodfonds ook ANBI. Met de opbrengst van deze actie krijgen de mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening een bijdrage in de kosten. Deze actie zal de meerkosten niet oplossen, maar hiermee tonen we wel het gevoel van solidariteit met de mede-Edenaren.

Ede geeft warmte loopt in de kerken vanaf eind april. De actie zal via de media ook andere burgers vragen mee te doen. Binnenkort start ook de werving van mensen uit Ede die tot de doelgroep van de actie behoren. Mocht u mensen weten, die hierbij horen, laat hen gerust weten dat ze zich binnenkort kunnen aanmelden.

Doet u mee met Ede geeft warmte?
Uw gift kunt u overmaken naar
NL42 ABNA 0425 2885 44
t.n.v. Noodfonds Ede
met vermelding van ‘Ede geeft warmte’.

DPE werkgroep Ede geeft warmte
Jan de Kluijver.
edegeeftwarmte@gmail.com 
terug

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.