Een grote aankondiging!

Een grote aankondiging!
In deze rubriek schrijven verschillende Open Hoffers prikkelend of merkwaardig waardoor je net als in een labyrinth ‘naar binnen gezogen’ wordt, je soms verdwaalt, maar als goede verstaander er ook weer heelhuids uitkomt.

We hebben het allemaal weleens meegemaakt, dat je de eerste indruk die je van iemand had moest bijstellen. Soms kan je dat ook hebben met een film of een boek, of misschien ook wel bij het bijwonen van een kerkdienst. Het is mij overkomen bij het lezen van het evangelie van Marcus. Toen ik onlangs het begin van dit evangelie weer eens las, raakte ik in eerste instantie niet erg onder de indruk. Er staat nogal zakelijk: ‘Het begin van het evangelie van Jezus Christus’- sommige handschriften hebben daar nog aan toegevoegd: ‘Zoon van God’. Een niet erg spectaculair begin dus. Menig leider van een workshop ‘spreken in het openbaar’, kan vertellen dat het belangrijk is dat je gelijk vanaf de start van je verhaal de toehoorder aan je weet te binden: begin met een boeiende anekdote, een opmerkelijk feit of een intrigerende vraag. Marcus heeft geen weet van deze tips, zo lijkt het. Hij schrijft gewoon nogal droogjes op waar zijn getuigenis over gaat.
Van de dertig meest bekende verhalen die maar in één evangelie te lezen zijn, komen er vier voor in Matteüs, twaalf in Lucas, veertien in Johannes en nul (!) in Marcus. Weinig origineel die Marcus,  is dan de eerste indruk. En waar de andere evangelisten verhalen hebben over verschijningen van Jezus na zijn opstanding, daar doet Marcus er het zwijgen toe. Een verhaal over een leeg graf, daar blijft het bij.
Het Evangelie van Marcus, een goede poging om het leven van Jezus te beschrijven, maar het haalt het niet bij de andere evangeliën…? Als we wat dieper inzoomen, dan blijkt deze conclusie aan alle kanten te rammelen. Marcus heeft inderdaad geen verschijningsverhalen over Jezus. Heeft hij er misschien doelbewust voor gekozen om ruimte te geven aan onze eigen verbeeldingskracht als het om de opstanding van Jezus gaat? Wat de bekende verhalen betreft: dat Marcus geen enkel verhaal als enige heeft opgetekend zegt niets over zijn originaliteit. Sterker nog, als schrijver van het oudste evangelie had hij de primeurs. Matteüs en Lucas hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt.
En dan nog dat begin. Is dit wellicht ook minder zakelijk dan op het eerste gezicht lijkt? ‘Het begin van het evangelie’, staat er. Het is juist Marcus (i.t.t de andere evangelisten) die het woord ‘evangelie’ vaak laat vallen. Het woord ‘evangelie’ werd in de Romeinse samenleving van die tijd gebruikt om aan te geven dat er een nieuwe tijd was aangebroken, zoals een geboorte of een troonbestijging. In het Oude Testament duidt het woord erop dat het vrederijk van God op het punt van beginnen staat; Zijn nieuwe wereld komt eraan. In het leven van Jezus wordt dit heel concreet, zo laat Marcus weten. Het begin van het evangelie van Jezus Christus: geen zakelijke mededeling, maar wel een grote aankondiging! Over een pakkend begin gesproken…
De komende weken hopen we in onze (online)vieringen dan ook nog veel te vernemen van de niet te onderschatten evangelist Marcus.

Gert van Asselt
 
terug