Een opmerkelijke ervaring

In deze rubriek schrijven verschillende Open Hoffers prikkelend of merkwaardig waardoor je net als in een labyrinth ‘naar binnen gezogen’ wordt, je soms verdwaalt, maar als goede verstaander er ook weer heelhuids uitkomt.

Een opmerkelijke ervaring
Heb je ooit een ‘Christus-ervaring’ gehad? Een wat vreemde vraag. Wij Open Hoffers zijn toch nuchtere kerkgangers, of niet? Een vraag of je weleens direct Jezus hebt ervaren zal voor velen van ons onbekend in de oren klinken. Misschien een vraag voor in onze ogen meer ‘zweverige’ gelovigen maar niet zo snel voor doorsnee middle-of-the-road PKN’ers als ons Open Hoffers. Wat Jezus betreft houden we het graag bij de verhalen die we in de Bijbel lezen. Toch? Of ervaren wij soms meer dan dat we met anderen delen?
Enkele jaren geleden las ik een tot boek verwerkt afstudeeronderzoek van Berthilde van der Zwaag (‘Als Christus verschijnt’). Zij rondde in 2007 aan de VU in Amsterdam haar theologiestudie af met een onderzoek naar ‘Christus-verschijningen’. Waar voor ieder(?) van ons dit een onbekend fenomeen is, was dit niet voor haar het geval. Op haar negentiende las ze als voorbereiding op de film ‘Jesus Christ Superstar’ het lijdensverhaal van Jezus. Het lijden van Jezus raakte haar hevig. Ze schrijft: ‘Toen was opeens Christus bij mij, duidelijk zichtbaar, als een stralende gestalte van licht. Ik heb zelfs zijn hand vastgenomen. Deze ervaring duurde in tijd misschien een minuut of korter, maar was volkomen: ik ontving volkomen liefde en troost’.
Na het verstrijken van jaren vroeg ze zich af of ook anderen een soortgelijke ervaring hebben gehad. Naar aanleiding van een aantal oproepen in diverse kranten en tijdschriften kwamen 37 brieven van mensen binnen die aangaven dat ze Jezus in hun beleving daadwerkelijk hadden ervaren en in zekere zin hadden ‘waargenomen’. Het waren reacties van mensen van diverse pluimage, maar aangezien de grootse groep reageerde n.a.v. de oproep in het dagblad Trouw waren de meeste mensen die een brief schreven van PKN-huize. Ik heb het boek dan ook met interesse en verwondering  gelezen.
Hoe we deze ‘Christus-verschijningen’ ook willen verklaren, voor onderzoekster Berthilde van der Zwaag was haar eigen ‘Christus-ervaring’ een bevestiging dat de liefde tot God wederzijds is. De ervaring heeft haar het vertrouwen gegeven dat ze geborgen is bij God en dat het leven goed is. Het heeft haar ook gesterkt in de gedachte dat ieder mens geroepen is tot vrijheid en eigen keuzes mag maken in en over het leven.
Na het afronden van haar studie bleek er blijvende interesse in haar onderzoek. Daarom heeft ze de verhalen en de reflecties hierop verwerkt tot een boek.
Hoewel ‘Christus-verschijningen’ nou niet bepaald een alledaags gebeuren zijn - persoonlijk ken ik niemand in mijn omgeving met zo’n ervaring - zijn ze van alle tijden en plaatsen, om te beginnen vlak na Jezus’ dood in Jeruzalem.
Het kan niet anders dan dat de verhalen over ‘Christus-verschijningen’ bij veel mensen in die tijd veel interesse hebben gewekt. Zonder de concrete ‘Christus-ervaringen’ van onder andere Maria, Petrus, Paulus, en zelfs 500 man tegelijk - schrijft Paulus - vraag ik mij af of het leven van Jezus uiteindelijk wel zo uitgebreid zou zijn opgeschreven en of er veel blijvende waarde aan zijn levensverhaal zou zijn gehecht. De verhalen over verschijningen van Jezus wekten het geloof dat Jezus leeft! - op welke manier dan ook. Het geloof in Jezus’ opwekking uit de dood werkte iets ongekends positiefs uit in die dagen. Zo ook nog bij ons?
Het viel mij bij het lezen van de 37 brieven op, dat voor veel mensen gold dat de bijzondere ervaring bij hen iets teweeg had gebracht; het had hun houding t.o.v. zichzelf, God, de medemens en de wereld in positieve zin veranderd.
Dit geldt wellicht ook voor ons allemaal wanneer we iets ‘gewoners’ meemaken. Ook zo’n ervaring kan je de rest van je leven meenemen en wellicht je zelfs anders en meer bewust in het leven doen staan. Een gesprek dat indruk op je maakt. Dat er iets gebeurt in je leven wat naar jouw idee een knipoog ´uit de hemel´ is. Je voelt je aangesproken in iets wat je hoort, ziet of leest, en je denkt daar moet ik iets mee. Of dat je je soms extra bewust bent van het wonder van het bestaan. Het kan ons allemaal zomaar overkomen en iets moois uitwerken in ons eigen leven!

Gert van Asselt 
terug

Agenda

Vergadering wijkkerkenraad

ma 06 dec 2021 om 20.00 uur

3e Advent

zo 12 dec 2021 om 10.00

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.