Een team-uitvaart voor de hele PGE

Nu het besluit tot eenwording genomen is en vijf wijken van de Protestantse Gemeente Ede (Harskamp, Noord, Tabor, Beatrix en Open Hof) per 1 september 2023 samen verder gaan moet er op korte termijn veel geregeld. 
Eén van de belangrijkste zaken is misschien wel hoe het nu moet met uitvaarten. Dat liep eigenlijk altijd vanzelf via de predikant. Maar nu er nog maar 1 predikant fulltime voor de PGE beschikbaar is, die voorlopig bijgestaan wordt door ds. van Dalen en Ds. Prenger, moet het anders geregeld worden en wel zo dat de werkwijze duidelijk is en voor alle leden van de PGE hetzelfde. 
   

Melden overlijden

Vanaf maandag 13 februari vragen we elk lid van de PGE een overlijden te melden op dit telefoonnummer: 06-26945994.
Dit telefoonnummer wordt afwisselend beheerd door mw. Van de Velde en dhr. Beekhuis. Zij zullen u een aantal vragen stellen over welke uitvaart uw wenst: datum en tijd, wel of geen kerkdienst, in een kerk, in een aula of crematorium, etc. Na dit gesprek zal het team-uitvaart kijken welke van de drie predikanten (ds. van Dalen, ds. Gilles, ds. Prenger) de uitvaart zal kunnen doen. Daarover wordt u dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Voor alle duidelijkheid: in het geval dat er al pastorale contacten zijn met één van deze predikanten zal deze predikant natuurlijk de uitvaart doen, mits hij of zij beschikbaar is.

Mocht de telefoon niet onmiddellijk opgenomen worden wanneer u een overlijden wilt melden, spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in op de voicemail dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. 
   

Verder verloop

Zodra bekend is welke van de drie predikanten de uitvaart zal begeleiden, zal de desbetreffende predikant contact met u opnemen en een afspraak maken om de dienst samen met u voor te bereiden. 
Het team-uitvaart zal ook de contactpersoon van uw eigen wijk op de hoogte brengen van het overlijden, zodat – zolang de vijf wijken nog eigen vieringen hebben – het gedenken in de eigen wijk plaatsvindt.
    

Nieuw

De grootste verandering is dat elk overlijden van een lid van de PGE gemeld wordt op dit telefoonnummer: 06-26945994

Namens de AK, ds. Agnès Gilles
terug

Agenda

OPA

za 01 apr 2023 om 09.00 uur

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.