Geloof jij dat God liefde is of vind je dat ‘te soft’ uitgedrukt voor God?

Geloof jij dat God liefde is of vind je dat ‘te soft’ uitgedrukt voor God?

Lees 1 Johannes 4: 7 en 8

‘Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.’

Geloof jij dat God liefde is of vind je dat ‘te soft’ uitgedrukt voor God?

Er zijn mensen die het ‘God is liefde’ meteen aanvullen: ‘Maar God kan ook boos zijn en straffen en ……’. In hun overtuiging moet je van God beslist geen ‘watje’ maken die alles goed vindt.

 Maar liefde is toch veel meer dan ‘alles aan een ander mooi en goed vinden’? Liefde is – zo schreef ik vorige week – gemeenschap, troost, correctie én uitdaging. Liefde is verbonden zijn, in voor- en tegenspoed op elkaar aan kunnen. Liefde is ook troost en bemoediging: de ander gelooft in jou, in wie je bent en in wat je kunt (zijn). Liefde betekent ook dat je de ander terecht durft te wijzen, omdat je voor hem/haar het beste zoekt. En tot slot kent liefde ook uitdaging: ieder mens heeft het nodig uitgedaagd te worden, verder te kijken dan jezelf en je eigen leven.

De Bijbel zegt dat God liefde is. God heeft ook jou lief. Dit houdt in dat God op jouw leven betrokken is. In voor- en tegenspoed kun je van zijn nabijheid op aan. Hij troost je als je het moeilijk hebt en Hij bemoedigt je met de belofte dat Hij jouw hulp wil zijn. Maar God wijst je ook terecht als dat nodig is. En Hij daagt je uit tot meer dan je denkt.

Gods liefde is verre van soft. Liefde kan vastlopen. Liefde kan op een muur stuiten. Liefde kan in een impasse komen. Veel mensen geven de liefde dan op. God niet! Gods liefde is zo sterk dat ze zelfs present blijft in het diepste lijden van mensen. Gods liefde zoekt zelfs vanuit die impasse weer nieuwe en onverwachte mogelijkheden! Hoezo is Gods liefde soft!

Hoe ik dit weet? De 40 dagentijd begint volgende week woensdag. We tellen af naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen. Met Jezus gaan wij de weg van het lijden en de dood. En als ergens zichtbaar wordt dat in dat lijden en in die dood God met zijn liefde present is en onverwachte mogelijkheden schept, dan daar!

‘Door kauwen’
Ken jij voorbeelden van de scheppingskracht van de liefde?

Dit is voorlopig de laatste ‘Dauwdruppel’. Vanaf volgende week woensdag staat er op deze plek op de website de levende 40 dagenkalender. Elke dag een MOMENT om even stil te staan bij het leven, geloven en hopen.

Lees ook de vorige dauwdruppels

terug