Giften Giften

Giften voor diakonale doeleinden kunt u overmaken op:

Bankrekening: NL 21 RABO 0307077233
t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Ede
terug