Welkom Welkom
Op deze website vind je informatie over het reilen en zeilen van de protestantse wijkgemeente De Open Hof.

Voor u, voor jou. Voor gemeenteleden en geïnteresseerden. Voor vaste bezoekers en nieuwe bezoekers.

WAARDEVOL
dat ben je
dat willen wij zijn voor elkaar
voor de aarde
in naam van God.
 
lees meer ยป
 
Bij de zondag

Bij de zondag

Zondag 9 augustus, Als je over het water wilt lopen moet je uit de boot stappen.
Deze zondag weer zo’n bekend maar verrassend Bijbelverhaal uit het evangelie naar Matteüs (14: 24-33). Jezus loopt over het water. Petrus kan het ook. En wij? Kunnen wij ook over het water lopen? Het antwoord is: JA, dat kun jij ook. Maar dan moet je wel uit de boot stappen!

 
Vanuit de wijkkerkenraad Vanuit de wijkkerkenraad

Dienst-in-coronatijd: aanmelden voor zondag 2 augustus
Afgelopen zondag zei iemand: “het is voller in de kerk dan vorig jaar om deze tijd”. Of dat klopt is de vraag, door de noodzakelijke onderlinge afstanden – die worden betreurd, maar dat kan niet anders – zijn er veel lege stoelen. Feit is dat er een stijgende lijn is in het aantal aanmeldingen. In totaal bezochten bijna 90 mensen de dienst, volwassenen en kinderen; er was ook weer oppas.
Zelfs al wordt de kerkzaal dus al weer wat voller, er is nog ruimte. Op basis van de ervaringen de afgelopen weken lijken de 100 plaatsen die het gebruiksplan als maximum stelt goed haalbaar. Daar bovenop komen dan nog 12-20 plaatsen voor medewerkers: predikant, ambtsdragers, organist, eventueel zanggroepje, lector, beamteam&kerk-TV, koster(s), gastheer/-vrouw, kindernevendienst-leiding en oppas. Voor zondag 2 augustus kunt u weer een e-mail sturen (of laten sturen door uw contactpersoon of ouderling) naar reserveren@openhof-ede.nl Dit kan tot zaterdagavond 20.00 uur. Bij het aanmelden graag de namen van de personen vermelden en of hierbij kinderen zijn voor oppas of kindernevendienst. Degenen die volgens rooster meewerken aan de dienst hoeven zich niet op te geven, zij staan al op de lijst (hun partners en eventuele kinderen niet, dus die graag wél opgeven!). Wilt u tijdig aanwezig zijn? Medewerkers uiterlijk 9.30 uur, gemeenteleden uiterlijk 9.45 uur

Het gebruiksplan vindt u via deze link
 
Collectes

Collectes

Zondag 2 augustus 2020
De eerste collecte
is voor een plaatselijke diaconaal doel de Meet-Inn. Meet-Inn heeft een diaconale opdracht om namens de kerken hulp te bieden aan mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen.

De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie.
Door het corona virus mogen en komen nog maar weinig gemeente leden naar de vieringen in de Open Hof. Jammer maar ook begrijpelijk, het kan ook nu even niet anders. Daarom valt de opbrengst van de collecten nog tegen. Er komen gelukkig wel extra giften binnen maar dat dekt nog lang niet de begrootte inkomsten van de collecten in de vieringen. Daarom ook deze week en de komende weken najaar doelen zoals de voedselbank, bloemen mantelzorg zondag en kerstfeest.
Elke week is er ook een kindercollecte met als doel "kindervakantie week Ede"

Help mee om al deze collecten tot een succes te maken!!
Een warme oproep aan de "thuiszitters" om toch via een andere weg, dan de verzamelpotten in de kerk, geld te geven en wel via een bankoverschrijving. Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met datum en doel. Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk bureau met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof. Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand Het diakenen-team De Open Hof