Welkom Welkom
Op deze website vind je informatie over het reilen en zeilen van de protestantse wijkgemeente De Open Hof.

Voor u, voor jou. Voor gemeenteleden en geïnteresseerden. Voor vaste bezoekers en nieuwe bezoekers.

WAARDEVOL
dat ben je
dat willen wij zijn voor elkaar
voor de aarde
in naam van God.
 
lees meer ยป
 
Bij de zondag

Bij de zondag

Zondag 27 september: Houd vast!
Twijfel kennen we eigenlijk allemaal wel. Zeker aan het bestaan van God. Er is zoveel wat we niet begrijpen. Om het met woorden van Huub Oosterhuis te zeggen (NLB 946): ‘En ik houd stiekem hoop op de heer van de machten, een reusachtige redder van een wereld in nood.’ Vandaag en volgende week lezen we over Daniël, een jongeman die zonder een spoortje twijfel vasthoudt aan God. Laten we aan hem eens de vraag naar het ‘waarom?’ en het ‘hoe?’ stellen. 

Welkom in De Open Hof of via kerkdienstgemist.nl!

 

 
Collectes

Collectes

Collectedoelen 27 september

De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk.
Het kerkelijk seizoen is weer gestart, voorlopig anders dan voorgaande jaren. Blijf dit doel steunen want ook in deze bijzondere tijd willen we er voor elkaar zijn.

De tweede collecte is voor Kerk in Actie: Vredeswerk – verlangen naar vrede.
De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

Kindercollecte: elke week is er ook deze collecte met als doel kindervakantie week Ede.

Help mee om al deze collecten tot een succes te maken!!
Een warme oproep aan de "thuiszitters" om toch via een andere weg, dan de verzamelpotten in de kerk, geld te geven en wel via een bankoverschrijving. Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede
onder vermelding van: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met datum en doel. Ook kan je één keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk bureau met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof. Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand
Het diakenen-team de Open Hof