WELKOM WELKOM
Welkom op de website van de wijkgemeente de Open Hof.
Op deze website vind je informatie over het reilen en zeilen van onze protestantse wijkgemeente De Open Hof. 
Voor u, voor jou. Voor gemeenteleden en geïnteresseerden. Voor vaste bezoekers en nieuwe bezoekers.

WAARDEVOL
dat ben je
dat willen wij zijn voor elkaar
voor de aarde
in naam van God.
lees meer »
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Veel kerkelijke activiteiten liggen stil t/m 1 juli a.s. Zoals bekend mogen er vanaf 1 juni weer kerkdiensten plaatsvinden met 30 personen en vanaf 1 juli met 100 personen. De wijkkerkenraad heeft maandag 11 mei jl. besloten om dit in juni nog niet te doen. De komende weken wachten we af wat de effecten zijn van de aangekondigde ‘vrijheden’. In onze vergadering van 8 juni a.s. bespreken we wat/hoe/wanneer en op welke manier de diensten eventueel vanaf 1 juli vorm kunnen krijgen.
Inmiddels hebben wij een protocol ontvangen van de PKN over kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.
Een uitgebreid protocol met richtlijnen, die zeker nog nader bestudeerd moeten worden. Er moet o.a een gebruiksplan gemaakt worden door de kerkenraad. We houden u/jullie op de hoogte. Het protocol kunt u lezen op:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Op zondag zal onze predikant, ds. Agnès Gilles dus gewoon ook in de maand juni een videoboodschap voor de kinderen verzorgen alsmede ook een overdenking. Op zondag 7 juni zal ons gemeentelid ds. Jan Oortgiesen de overdenking verzorgen i.v.m. de verhuizing van Agnès.

Dagboek gemist? Kijk dan bij de downloads, daar staat het dagboek van 24-29 mei 
 
OVERDENKING OVERDENKING
Zondag 31 mei
De afgelopen weken zijn we met het volk Israël onderweg gegaan, 40 dagen op weg naar Pasen. En wie denkt: nu zijn we er, heeft het helemaal mis. Nu begint het pas! Het volk Israël is door het water heen getrokken. God had voor het volk een weg gebaand.

Opgetogen en vol goede moed staan ze aan de overkant in vrij land. Voor hen uit nog geen gebaande paden, maar het zand van een enorme woestijn. Staan wij niet op net zo’n punt: voor ons uit geen gebaande paden. Een anderhalve meter maatschappij? Hoe dan? Lopen door het mulle zand is zwaar. Het gaat alleen voet voor voet.
De komende weken tot aan Pinksteren zoeken wij met het volk Israël een weg door dit onontgonnen niemandsland. En op die weg zullen wij ook meer en meer van God zien. Wie Hij is voor ons, vandaag. Ook hier geen gebaande, vastomlijnde wegen. Maar zoekend en tastend ieder onze eigen weg gaan en toch ook samen.

Vandaag vieren we het Pinksterfeest, het feest van de Geest van God, die iedereen in beweging zet en bij elkaar brengt.
We blijven uitzien naar de tijd waarin we elkaar weer in De Open Hof mogen begroeten. Die stip aan de horizon blijft nog steeds wazig, helaas.

 
 
LIEDEREN BIJ DE OVERDENKINGEN LIEDEREN BIJ DE OVERDENKINGEN
Liederen bij de overdenking van zondag 31 mei 2020

NLB 287: 5, Rond het licht dat leven doet
NLB 686: 1, De Geest des Heren heeft
NLB 687, Wij leven van de wind
NLB 691, De Geest van God waait als een wind
NLB 681, Kom, Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde
NLB 810, Ga


 
 
DAGBOEK VAN DE HOOP

DAGBOEK VAN DE HOOP

Maandag 1 juni, de Duif
Lege stranden. Bunkers half in de zee. En in de duinen is hier en daar voor een huis een bord te zien met daarop de tekst ‘til salg’ (te koop).  Het is duidelijk, geen Noord-Hollands kusttafereel. Vorig jaar zomer waren we als gezin op vakantie aan de westkust van Denemarken. Qua drukte een soort Drenthe aan zee. Veel natuur, weinig verkeer. En veel kleine typische Deense witte kerken die in het landschap opdoemen. En vaak nog open ook!
Zo ook in het dorp Vedersø. Zijn leven lang is predikant-dichter-toneelschrijver Kaj Munk (1898 – 1944) hier de voorganger geweest. Vanwege zijn opstelling tegen de Duitse bezetting is hij door de Nazi’s vermoord. Toen wij de kerk in Vedersø bezichtigden viel mijn oog op de preekstoel. Onder het ‘dak’ van de preekstoel was een witte duif te zien. De duif als teken van Gods geest die neerdaalt op de voorganger. De Geest die tot inspiratiebron mag zijn voor degene die de Bijbelverhalen uitlegt. De duif is ook het symbool van het pinksterfeest dat we afgelopen week gevierd hebben.
In het boek ‘Actuele eeuwigheid’ geeft Kaj Munk de betekenis van Pinksteren weer: “… de actieve aanwezigheid van God in de zon, de golven, in de vogels en de bloemen, en vanaf die pinksterdag, zoals beschreven in Handelingen 2, ook de actieve aanwezigheid in mensen”. Het mooie van deze beschrijving vind ik dat hij Pinksteren heel concreet maakt, Pinksteren als iets alledaags. De geest van God is in het normale leven te zien, in de natuur, die hij om zich heen zag. Maar ook in gewone mensen zoals jij en ik. Toen waren dat handwerklieden, vissers en ‘belastinginners’. Nu vandaag de onderwijzer, de scholier, de bewoner van een verpleeghuis en de zzp’er. En die geest van God is niet passief, maar actief! Hij is niet ver weg, of alleen in een kerkgebouw te vinden – dat zou niet best zijn deze dagen. Maar iets van Gods actieve aanwezigheid kunnen we ook ervaren tijdens een wandeling in de natuur of bijvoorbeeld tijdens ons werk met collega’s of met je huisgenoten of mensen uit de buurt.
‘Kom, Heil’ge geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht’
(LvdK 250: 1)

Gert van Asselt

 
 
OMZIEN NAAR NEPAL OMZIEN NAAR NEPAL
Actie "Omzien naar Nepal"
Ook in Nepal heeft de coronacrisis hard toegeslagen. Door de lock-down en het gebrek aan een financieel vangnet hebben vele gezinnen acute geldzorgen waardoor zij geen eten en drinken kunnen kopen. Via onze ‘Open Hof’ Marktplaats Diyo Nepal willen wij proberen geld in te zamelen. Voor € 30 kan een gezin 4 weken van levensmiddelen worden voorzien. Stichting Diyo Nepal zal elke euro direct besteden aan voedsel.
Klik hier voor meer informatie over – Omzien naar Nepal – en doe mee met de online actie “vraag of bied een dienst”! 

Een financiële gift is natuurlijk ook welkom, maak daarvoor een bedrag over op rekeningnr. NL62 RABO 0162 3002 12  wijkkas de Open Hof ovv Diyo Nepal.
Namens team diaconie de Open Hof

 
lees meer »
 
MARKTPLAATS DIYO NEPAL MARKTPLAATS DIYO NEPAL
Introductie
Uit ervaring weten we dat binnen de Open Hof heel veel talenten aanwezig zijn. We willen deze talenten met elkaar delen in een poging arme gezinnen in Nepal van eten en drinken te voorzien. Omdat een fysieke ‘talentenveiling’ in deze tijden niet mogelijk is, hebben we deze Marktplaats ontworpen. Op deze pagina tref je dan ook vraag en aanbod van talenten aan. Maak daar gebruik van en ‘bestel’ of ‘deel’ een talent. Of laat je inspireren en bied zelf iets aan wat je wilt delen. Een mailtje aan damb@planet.nl volstaat!
Van harte aanbevolen!

 Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het doel van deze actie. Voor uitleg Marktplaats zie 'lees meer'
lees meer »
 
COLLECTES

COLLECTES
Collectedoelen 31 mei

De eerste collecte is voor de centrale PGE diaconie met als doel "de Meet -Inn"

De tweede collecte is voor de ZWO met als doel "de jonge open kerk" in Marokko.


Voor info zie 'lees meer'

Kindercollecte: kindervakantie week Ede

Helpt u mee om onze collecten tot een succes te maken?

Een warme oproep om toch via een andere weg, dan het collecte zakje, geld te geven en wel via een bankoverschrijving. Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met datum en doel. Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk bureau met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof.
Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand. 
lees meer »