Informatie over de begroting voor 2023 en de meerjarenraming 2024-2027

Aan de gemeente leden van de Protestantse gemeente te Ede

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) nodigt u uit om op 23 november a.s. om 19.30 uur  vragen te stellen over de begroting voor het jaar 2023 en de meerjarenraming 2024-2027.
De conceptbegroting 2023 laat een tekort zien dat in belangrijke mate veroorzaakt wordt door de energiecrisis. In de begroting wordt daarnaast invulling gegeven aan het voorgenomen besluit over de toekomst van de PGE. Hierover wordt in december besloten.
Het CvK ziet mogelijkheden om op langere termijn te werken met een sluitende begroting. Dit is een randvoorwaarde om in de toekomst een zogenaamde solvabiliteitsverklaring te krijgen; dit is een randvoorwaarde voor het beroepen van een nieuwe predikant. Om dit te realiseren is een extra inspanning nodig.
Al met al blijft de financiële situatie kritiek, maar kunnen we ook een nieuw financieel perspectief schetsen zodat we op een goede manier naar de toekomst kunnen kijken.

Het college van Kerkrentmeesters
terug

Agenda

OPA

za 03 dec 2022 om 09.00 uur

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.