Kerkdiensten en preekrooster

De kerkdiensten beginnen het gehele jaar door om 10.00 uur.
Tijdens de kerkdienst is er oppas- en kindernevendienst.

Bekijk het rooster

Meekijken via internet

Wie niet in staat is om op zondag naar de kerk te komen, kan de gehele kerkdienst meekijken via de computer.
Klik bij aanvang van de dienst hier om de kerkdienst mee te kijken.

Vervoer naar de kerk

In verband met de huidige omstandigheden is er helaas besloten om voorlopig de vervoersdienst stop te zetten.

Contactpersoon voor vervoer naar de kerk:
Ben Verduyn
0318-617912
b.verduyn@upcmail.nl
 

De bloemengroet

De bloemengroet is een blijk van meeleven vanuit de gemeente. 
Er is een groepje mensen die beurtelings de bloemen wegbrengt. 
Ook bestaat de mogelijkheid om geld te geven voor het bloemenpotje dat in de hal van het kerkgebouw staat op de tafel met gebedenboek en de kaars.

Hierbij doe ik een dringend beroep op u: Als u iemand kent die volgens u de bloemen verdient, wilt u dat dan aan mij doorgeven?
Hannie van Zalinge Tel. 646411

Vriendendienst

In de ontmoetingsruimte van de hal van de Open Hof hangt op zondag het vrienden-diensten-bord waarop een vriendendienst kan worden eengeboden of gevraagd. Vindt het leuk om iets voor een ander te doen? Heeft u hulp voor iets nodig? Op het vrienden-dienst-bord kan kan aanbod of vraag worden gespeld. Maak er gerust gebruik van wanneer iets te bieden of te vragen heeft.

Viering van brood en wijn

Zes of zeven keer per jaar, waaronder de Witte Donderdag, wordt er in de Open Hof gevierd rond Brood en Wijn. Andere termen hiervoor zijn Maaltijd van Heer en Avondmaal. Het liturgische delen van brood en wijn vindt zijn oorsprong op Witte Donderdag waaraan de woorden van Jezus aan ten grondslag liggen: 'Neemt en eet'. 

Een viering van Brood en Wijn wordt op verschillende manieren beleefd. Wat ons bindt, is het geloof dat 'Waar twee of drie in Jezus' naam aanwezig zijn, Hij in ons midden is'. In Jezus' tijd gebruikte men brood en wijn terwijl men liggend aan de tafel lag. In de Open Hof hebben we een 'lopend avondmaal'.

Om elkaar vrij te laten om wel of geen alcohol te willen drinken kan er een keuze worden gemaakt tussen tussen rode wijn en druivensap. Het stukje brood dat men ontvangt kan, indien gewenst, in de wijn of in het druivensap worden gedoopt.  Om dit vorm te geven, zijn er bij een viering van brood en wijn dus: rode wijn én druivensap in aparte bekers om te drinken óf in te dopen. Voor mensen met een gluten-allergie bieden we gluten-vrij brood aan dat op een schoteltje wordt aangereikt.

Wanneer men via een zijpad naar voren loopt, wordt u eerst een stukje brood aangereikt. Daarna ziet u eerst de doopbeker, en daarna de drinkbeker met de witte servet. Waar u via het middenpad naar uw zitplaats terugloopt, kunt u kiezen voor de beker met druivensap om in te dopen of eruit te drinken.
 

Kindercreche

Tijdens de morgendienst kunnen jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) opgevangen worden in één van de zalen van het kerkelijk centrum.

 

Jeugdkerk

Wat doet de Jeugdkerk?

De Jeugdkerk is een samenkomst voor jongeren vanaf ongeveer 12 tot 18. We doen een gedeelte van het programma (de gezelligheid) met z’n allen. Bij het inhoudelijk gedeelte maken we onderscheid tussen de jongeren tot ongeveer 15 jaar en de jongeren vanaf 15 jaar. Dat betekent in de praktijk dat jongeren aan het einde van groep 8 de kindernevendienst en/of de basiscatechese hebben afgesloten de overstap kunnen maken naar de Jeugdkerk.

Kindernevendienst

Zit je op de Basisschool? Dan ben je van harte welkom op de kindernevendienst! De kindernevendienst begint halverwege de viering op de zondagochtend in de Open Hof. We lopen dan eerst naar voren in de kerkzaal om het kaarslicht op te halen. Daarna gaan we naar andere ruimte in de Open Hof. Er zijn twee groepen. Tijdens de kindernevendienst wordt er een verhaal verteld en natuurlijk is er nog tijd over om bijvoorbeeld te kleuren, te knippen en te plakken, een woordzoeker te maken, of een spel te doen.

Tot ziens op de Kindernevendienst!!!
 

Cantorij De Open Hof

Cantor: Albert Brink
Contactpersoon: Hannie van Zalinge, telefoon 646411
Repetities: elke maandag van 19.00 uur tot 20.00 uur in De Open Hof.

Lectoren

De schriftlezing tijdens de kerkdienst wordt verzorgd door een aantal lectoren.
 

De organisten

Ina Berendsen
Albert Brink
Gert van der Kaa
 

Agenda

GIGA viering

zo 11 jun 2023 om 10:00

Kerkdienst

zo 18 jun 2023 om 10:00

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.