Labyrinth - De kleur van de waarheid

In deze rubriek schrijven verschillende Open Hoffers prikkelend of merkwaardig waardoor je net als in een labyrinth ‘naar binnen gezogen’ wordt, je soms verdwaalt, maar als goede verstaander er ook weer heelhuids uitkomt. 


Tijdens  onze vakantie deze zomer bezochten we een oecumenische dienst in Lochem. De kerkgangers kwamen uit de Protestantse-, de Katholieke-, de Lutherse- en de Remonstrantse Kerk. De predikante las aan het begin van de dienst onderstaand spiegelverhaal voor. Ze wilde ons daarmee duidelijk maken dat we elkaar moeten accepteren en respecteren omdat we er allemaal toe doen. Alleen samen leren we de waarheid kennen.

Ik moest denken aan onze Protestante Gemeente in Ede die voor een moeilijke opgave staat. Vanaf september 2023 gaan er een aantal kerken dicht en daar hebben sommige mensen het behoorlijk veel moeite mee. Daarom wil ik dit verhaal graag doorgeven.

                                    DE KLEUR VAN DE WAARHEID………

Een Oosterse, wijze leermeester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was!

Bij een grote dauwdruppel liet de oude meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zodanig rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hen welke kleur de druppel had.

“Rood,” zei de eerste.
“Oranje,” zei de tweede.
“Geel,” zei de derde.
“Groen,” zei de vierde.
“Blauw,” zei de vijfde.
“Paars,” zei de zesde.
“Violet,” zei de zevende…

Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allemaal zeker waren van de kleur die de druppel had, ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude meester hen enige keren van plaats wisselen. Tot hun verbazing had de dauwdruppel nu steeds een andere kleur. En heel langzaam drong het tot hen door dat, ondanks de verschillen in hun waarneming, ze toch allemaal de waarheid hadden gesproken.

Nadat er zo enige tijd verstreken was, liet de oude meester hen weer hun oorspronkelijke plek innemen. Maar omdat intussen de zon gedraaid was, kaatsten er weer heel andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel.

En de meester sprak:

“Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals u daarnet een deel van het licht hebt gezien en dat voor de waarheid aanzag…

Laat uw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. U heeft allemaal waarheden nodig, want alle tezamen vormen zij het werkelijke spectrum als geheel; de volle waarheid…

Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het dulden van andermans mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn.
Ieder van u heeft zijn medemens nodig om de volle waarheid te leren kennen. Verruim uw blik door te luisteren naar de ervaringen van anderen om zo beter met elkaar te kunnen samenleven.

Auteur onbekend

Het verhaal sprak mij aan en ik hoop dat, in welk kerkgebouw wij in de toekomst ook terecht komen, we elkaar respecteren en we ons gezamenlijk inzetten om verder te bouwen aan de Protestantse Gemeente Ede.
Dit was mijn laatste bijdrage aan Het Labyrinth. Het was leuk om mee te doen maar het is ook goed om het stokje na twee jaar door te geven. Iedereen heeft weer een andere waardevolle kijk op kerk, geloof en samenleving, zoals het bovenstaand verhaal ons duidelijk maakt.

Adria Overbeeke 

 

terug

Agenda

OPA

za 03 dec 2022 om 09.00 uur

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.