Labyrinth - Geloof jij (nog) in God?

In deze rubriek schrijven verschillende Open Hoffers prikkelend of merkwaardig waardoor je net als in een labyrinth ‘naar binnen gezogen’ wordt, je soms verdwaalt, maar als goede verstaander er ook weer heelhuids uitkomt.       


Geloof jij (nog) in God?

Een vraag die ik zo af en toe te horen krijg. Meestal van mensen die vroeger ook naar de kerk gingen, of ook wel van iemand die ongelovig is opgegroeid. De ene keer klinkt er verbazing in de vraag, een andere keer is het een beetje denigrerend of vol ongeloof. Dat je dat als redelijk denkend mens nog doet…
Je vraagt je wellicht af wat dan mijn antwoord is. Dat hangt eerlijk gezegd van de situatie af en hoe de vraag gesteld wordt. Soms maak ik me er snel van af en zeg ‘ik wel hoor’. Een andere keer, als ik een serieuze belangstelling vermoed, stel ik een tegenvraag. Wat bedoel je met God? Als ze een 19deeeuwse God bedoelen die almachtig, streng en straffend is, dan is mijn antwoord: nee, in zo’n God geloof ik niet. In wat voor God geloof ik dan wel? Nou dat vind ik dikwijls moeilijk om te verwoorden, wat is mijn beeld van God, wie is Hij? Dat wordt stotteren en zoeken naar woorden. Soms haal ik dan de Joodse naam voor God aan, JHWH. Een onuitspreekbare naam omdat God niet in woorden is te vangen. God is immers altijd anders, altijd groter dan wij mensen kunnen denken.

Maar gelukkig kan ik ook terugvallen op woorden van andere mensen. Huub Oosterhuis bijvoorbeeld, hij dichtte een prachtig lied over God die groter is dan wij denken. ‘God groter dan ons hart’ is de titel. Je kent het vast wel, de cantorij heeft het nogal eens gezongen. Het gedicht begint bij de aanvang van de wereld, bij de schepping en het eindigt bij de voltooiing. Het gaat over de liefde van God die geen mens verloren laat gaan. Deze sterke tekst kan steun geven in onzekere,  angstige en vijandige tijden. Uitstekend geschikt dus voor deze tijd waarin de Coronapandemie nog niet helemaal weg is en ik me grote zorgen maak over de oorlog die woedt in Oekraïne.
Ik lees het deze veertigdagentijd bijna dagelijks of luister er op youtube naar om bemoedigd te worden èn om er aan herinnerd te worden dat geen mens tevergeefs geboren is. Het lijkt me een goede manier om zo op weg te gaan naar het grote feest van Pasen.

Adria Overbeeke
 

GROTER DAN ONS HART  (Huub Oosterhuis/Antoine Oomen)

Gij die geroepen hebt “licht”, en het licht werd geboren
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt “o mens”, en wij werden geboren.
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.


Gij die liefde zijt, diep als de zee
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.

Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.

Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand.
Wees hun toekomst ongezien.

Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.

Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.

Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.

Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt.
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult,
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
doe ons opengaan voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept.

Verhaast de dag van uw gerechtigheid,
zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.

Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij
nu nog verdeelde mensen, – in uw stad verzameld zijn-
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.

Gedenk uw mensen,
dat zij niet vergeefs geboren zijn.

 Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

terug

Agenda

GiGA-viering: Hoe hard is jouw hart? 

zo 12 feb 2023 om 10.00 uur

OPA

za 04 mrt 2023 om 09.00 uur

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.