Labyrinth - Kerkdoctrine oké, als de Geest kan waaien

In deze rubriek schrijven verschillende Open Hoffers prikkelend of merkwaardig waardoor je net als in een labyrinth ‘naar binnen gezogen’ wordt, je soms verdwaalt, maar als goede verstaander er ook weer heelhuids uitkomt. 
     

Kerkdoctrine oké, als de Geest kan waaien

In de voorbereiding op deze bijdrage aan het Labyrinth las ik een tekst van bijbelleraar Tom de Wal (28), die zich met Frontrunners inzet voor eigentijdse geloofstoerusting. De passage voelt als ‘uit mijn hart gegrepen’ en ik kan het niet beter verwoorden. Vandaar dit goed bedoelde plagiaat. 

Ik geloof dat God een oproep doet aan de kerk van vandaag, om terug te gaan naar het model van Handelingen van de eerste gemeente. Deze blauwdruk kregen we van God om effectief en krachtig de opdracht van Jezus te vervullen. We maken ons al eeuwenlang druk om de juiste doctrine (leerregels) en een beschermende kerkomgeving te behouden. De zwaar bevochten bijbelkennis levert echter niet het resultaat op dat de Kerk van Handelingen in slechts tientallen jaren bereikte. Vergeefse moeite, want als kennis van Gods woord de zalving en kracht van God zou brengen, zouden de farizeeërs de meest gezalfde mensen moeten zijn. Toch misten zij de beweging van God volledig. 

Doctrine of ‘geloofsafspraken’, belangrijk, mits het anderen uitnodigt en niet uitsluit. Toen Jezus vertrok zei Hij niet: ‘Zoek de juiste doctrine’, Hij zei: 'Maak mijn volken tot Mijn discipelen’. Als we dezelfde vrucht willen voortbrengen als de Kerk van Handelingen, moeten we terug naar een Kerk die geleid wordt door de Heilige Geest. Ik wil niets afdoen aan de waarde van Gods woord. Ik houd ervan en lees het iedere dag. Echter hoort het een diepe relatie met de Vader, Zoon en Heilige Geest te creëren, niet een hoofd vol kennis. God heeft ons de Heilige Geest gegeven zodat wij steeds meer op Jezus gaan lijken en zodat Hij ons in alles zal onderwijzen. Net zoals Jezus zijn discipelen onderwees, onderwijst de Heilige Geest ons vandaag. Ik geloof dat de Heilige Geest sinds Pinksteren in ons en op ons is. In ons zodat ons karakter steeds meer op dat van Jezus gaat lijken, leven in heiligheid en ontferming. Daarvoor ontvangen we de negen vruchten van de Geest (liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing). Op ons zodat we in kracht steeds meer op Hem gaan lijken en anderen kunnen helpen met één of meer van de negen gaven (talenten) van de Geest. Dit neem ik mee in de uitdaging waar we als PGE-wijkkerken voor staan:  eigenheid en kerkdoctrine oké, als de Geest maar kan waaien.

 

terug

Agenda

GiGA-viering: Hoe hard is jouw hart? 

zo 12 feb 2023 om 10.00 uur

OPA

za 04 mrt 2023 om 09.00 uur

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.