Protestantse Gemeente Ede

Op 1 januari 2017 is de Protestantse Gemeente Ede ontstaan door een fusie van de Gereformeerde Kerk Ede en de Hervormde Taborgemeente Ede. De Protestantse Gemeente Ede is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland en bestaat uit vijf wijkgemeenten. In de Rietkampen is er een verbintenis met de Samenwerkende Kerken: Het Kerkelijk Centrum Emmaus. 
www.protestantsegemeente-ede.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs

emmaus-ede.nl 
Samenwerkende Kerken in de Rietkampen

Wijkgemeente Tabor-Centrum

www.taborkerk.nl
Wijkgemeente Tabor Ede, in het centrum van Ede

Wijkgemeente Noord

ede.protestantsekerk.net
Wijkgemeente Noord Ede, in het centrum van Ede

Wijkgemeente Beatrixkerk Ede

www.beatrixkerk.nl
Beatrixkerk Ede, in het centrum van Ede

Wijkgemeente Harskamp

www.gereformeerdekerkharskamp.nl 
Gereformeerde kerk in het dorp Harskamp

Hervormde gemeente Ede

www.hervormdede.nl
Informatie over de zes van oudsher Hervormde wijkgemeenten in Ede, die zijn aangesloten bij e PKN (Protestantse Kerk Nederland)

Raad van Kerken

www.raadvankerken.nl
De Raad van Kerken Ede is een plaatselijke koepelorganisatie van christelijke geloofsgemeenschappen in Ede. De raad organiseert allerlei bijeenkomsten rond het geloof in Christus.

Bespreek het Samen

www.bespreekhetsamen-ede.nl
Bespreek het Samen is een programma dat u wordt aangeboden door de samenwerkende kerken in Ede. Wij bieden een afwisselend geheel met veel interessante onderwerpen. U kunt deelnemen en u samen met anderen verdiepen in vragen rond Bijbel, kerk, kunst, cultuur en samenleving. Aanmeldingen verlopen via de website www.bespreekhetsamen-ede.nl

 

Taizé

Welkom bij het Taizégebed in Ede

Elke tweede zondag van de maand ben je van harte welkom bij het Taizegebed in Ede. Daarnaast zijn er regelmatig vieringen op woensdag of vrijdag.
www.taize-ede.nl

Meet-Inn

Meet-Inn is een diaconaal inloopcentrum, in het hartje van Ede. De Open Hof is vanaf de start in 1988 participant van dit interkerkelijk inloophuis.
www.meet-inn.nl

Kerken met Stip

De Open Hof is lid van de landelijke vereniging Kerken met Stip, waarbij circa 70 kerken aangesloten zijn. Deze kerken zetten zich (extra) in voor mensen die sociaal of psychisch kwetsbaar zijn.

www.kerkenmetstip.nl

Lees meer 

Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. 
Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.
www.protestantsekerk.nl

Kerk in Actie

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. 
Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Bekijk waarom wij in actie komen                            
www.kerkinactie.nl
 

Jop, Jong Protestant

Voor vragen over materialen, programma's en trainingen voor jeugdwerk kun zoeken contact op de website van JOP, Jong Protestant.
jop.nl
 

Nederlands Bijbelgenootschap

www.bijbelgenootschap.nl
Nederlands Bijbelgenootschap

Agenda

GIGA viering

zo 11 jun 2023 om 10:00

Kerkdienst

zo 18 jun 2023 om 10:00

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.