MEELUISTEREN VIA INTERNET MEELUISTEREN VIA INTERNET

Wie niet in staat is om op zondag naar de kerk te komen, kan de gehele kerkdienst meeluisteren via de computer.
Klik bij aanvang van de dienst hier om de kerkdienst mee te luisteren.

terug