Nieuw ingekomen

Ben je op zoek naar een veelzijdige geloofsgemeenschap? Surf dan verder op deze website of loop eens binnen op zondagmorgen. De Open Hof is een open kerk gevormd door mensen met verschillende geloofsbelevingen. Die openheid en ruimte houden we graag vast en blijven we stimuleren, geïnspireerd door het evangelie van Gods liefde en barmhartigheid.

Op zondag en ook door de week is er veel te beleven in De Open Hof. Door de week zijn er uiteenlopende (wijk)activiteiten. Op zondagmorgen houden we een eredienst en nevendiensten. Voor basisschoolkinderen is er kindernevendienst waarin ze in woord en daad kennismaken met Bijbelverhalen. Wie jonger is mag spelen, huilen of slapen in de crèche. Voor jongeren (12-16 jaar) is er jeugdkerk, met ontmoeting en geloofsgesprekken, één keer per maand in de andere kerkzaal.

Op allerlei manieren zoeken we naar ontmoeting en inspiratie, zodat het geloofsgesprek doorgaat. We hopen dat iedere deelnemer op z’n eigen manier het geloof kan uiten en voeden. Niet opgelegd of voorgeschreven, maar als iets dat van jezelf is. Het geloofsgesprek is een pijler onder onze gemeente. We spreken elkaar bij het koffiedrinken na de eredienst, op de kringen of huiskamerbijeenkomsten. Daarnaast nemen we deel aan Bespreek het Samen het vormings- en toerustingsprogramma van de samenwerkende kerken in Ede.

Voor meer informatie: neem contact op met de scriba, Betty Pluimers, scriba@openhof-ede.nl
 
terug

Agenda

Kerkdienst

24 okt 2021 om 10.00

Kerkdienst

31 okt 2021 om 10.00

Predikant

Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
Telefoon: 0318-591029 of 06-15686248
E-mail: scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Telefoon Open Hof 0318-639426
Telefoon Privé 0318-622292
E-mail: hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.