Nieuw ingekomen Nieuw ingekomen
Ben je op zoek naar een veelzijdige geloofsgemeenschap? Surf dan verder op deze website of loop eens binnen op zondagmorgen. De Open Hof is een open kerk gevormd door mensen met verschillende geloofsbelevingen. Die openheid en ruimte houden we graag vast en blijven we stimuleren, geïnspireerd door het evangelie van Gods liefde en barmhartigheid.

Op zondag en ook door de week is er veel te beleven in De Open Hof. Door de week zijn er uiteenlopende (wijk)activiteiten. Op zondagmorgen houden we een eredienst en nevendiensten. Voor basisschoolkinderen is er kindernevendienst waarin ze in woord en daad kennismaken met Bijbelverhalen. Wie jonger is mag spelen, huilen of slapen in de crèche. Voor jongeren (12-16 jaar) is er jeugdkerk, met ontmoeting en geloofsgesprekken, één keer per maand in de andere kerkzaal.

Op allerlei manieren zoeken we naar ontmoeting en inspiratie, zodat het geloofsgesprek doorgaat. We hopen dat iedere deelnemer op z’n eigen manier het geloof kan uiten en voeden. Niet opgelegd of voorgeschreven, maar als iets dat van jezelf is. Het geloofsgesprek is een pijler onder onze gemeente. We spreken elkaar bij het koffiedrinken na de eredienst, op de kringen of huiskamerbijeenkomsten. Daarnaast nemen we deel aan Bespreek het Samen het vormings- en toerustingsprogramma van de samenwerkende kerken in Ede.

Voor meer informatie: neem contact op met de scriba, Betty Pluimers, scriba@openhof-ede.nl
 
terug