Omzien naar Nepal Omzien naar Nepal
Beëindiging Actie Diyo Nepal
De afgelopen twee maanden is maar liefst € 3.101,- bijeen gebracht voor de Stichting Diyo Nepal. Wat een prachtig bedrag! De opbrengst van de geveilde talenten was € 787,50. Daarnaast is een bedrag van € 1.813,50 in de vorm van giften ontvangen en heeft het College van Diakenen van de PGE € 500 bijgedragen. Samen dus € 3.101,- een prachtige opbrengst.

Vele gemeenteleden hebben hieraan bijgedragen, door een gift of door een dienst aan te bieden of af te nemen.
Workshop glas in lood, maken van mondkapjes, bakken van taarten, bereiden van maaltijden, heggen snoeien etc. bracht dit prachtige bedrag op.
In de laatste Hovenier stond een mooi artikel over dit project.
De Stichting Diyo Nepal zet zich in voor de allerarmsten in Nepal. Door de lockdown vanwege de Coronacrisis was voedselhulp voor deze bevolkingsgroep van levensbelang.

Vanwege de vakantieperiode wordt dit project nu beëindigd.
We danken alle gemeenteleden die een bijdrage geleverd hebben aan dit bijzondere project.

Diaconie team De Open Hof
Theo Harkema
Barend Dam
terug