RAAD VAN KERKEN RAAD VAN KERKEN

http://www.raadvankerken.nl
De Raad van Kerken Ede is een plaatselijke koepelorganisatie van christelijke geloofsgemeenschappen in Ede. De raad organiseert allerlei bijeenkomsten rond het geloof in Christus.

terug