Raad van Kerken Raad van Kerken

www.raadvankerken.nl
De Raad van Kerken Ede is een plaatselijke koepelorganisatie van christelijke geloofsgemeenschappen in Ede. De raad organiseert allerlei bijeenkomsten rond het geloof in Christus.

terug