Redactie kerkblad Redactie kerkblad

Wijnand Rietman (telefoon 0318-621045)

Kopij inleveren als Word-bestand liefst via e-mail (kopijkerkblad@hotmail.com) of op USB medium. Getypte of geschreven tekst kan ook, maar daarvoor even van tevoren contact opnemen met één van de redactieleden. De telefoonnummers staan hierboven vermeld, de adressen staan op het kerkblad.

Adreswijziging en opzegging/aanmelding voor het kerkblad bij de kerkelijke bureaus.

Meer informatie op protestantsegemeente-ede.nl.

terug