Resultaat Actie Kerkbalans 2021

Resultaat Actie Kerkbalans 2021
De Actie Kerkbalans 2021 heeft dit jaar plaats gevonden van 16 tot en met 30 januari. Hartelijk dank aan de gemeenteleden die hun bijdrage aan de kerk in financiële zin via deze actie hebben voldaan. Ook natuurlijk hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan de Actie Kerkbalans. Dat geldt vooral voor de vrijwilligers die - met inachtneming van de coronamaatregelen - de toezeggingsformulieren bij de gemeenteleden hebben afgegeven en weer opgehaald. Maar ook voor de wijkcoördinatoren en alle anderen die zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor het welslagen van de Actie Kerkbalans. 

Hier leest u meer.
terug