Ter inspiratie bij de zondag Ter inspiratie bij de zondag
ZONDAG 7 JUNI 2020 ZONDAG TRINITATIS

Vandaag is het zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Nog één keer is de liturgische kleur wit, de feestkleur van het leven en de feesten van de kerk. Daarna begint de groene tijd, de tijd van het verlangen naar ‘de grote zomer….’ Daar zien we echt naar uit, ik tenminste wel.
Vandaag lezen we nog even verder in het verhaal van de bevrijding en de uittocht uit Exodus 34, het volk onderweg naar het beloofde land, al zitten ze nu nog midden in de woestijn. We zijn er nog niet….. Toen niet en nu ook (nog) niet…. Ook lezen we het slot van het Mattheusevangelie, Mt. 28, 16-20. Een machtig slotakkoord van het goede nieuws dat het evangelie wil zijn, met een grandioze belofte: ‘Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van deze wereld.’ Moge dat geloof, dat vertrouwen ons inspireren om onze weg te vervolgen, ook in deze barre tijden van het virus dat nog steeds rondwaart over deze wereld!
Fijn dat we elkaar op deze manier toch weer eens kunnen ontmoeten!

Ds. Jan Oortgiesen
 
terug