Uitnodiging Pastorale Wijkontmoetingen najaar 2022: Hemelse spijzen

Misschien dekt de naam ‘pastorale wijkontmoeting’ niet helemaal meer de lading. Want waar ik u allemaal voor uit wil nodigen overstijgt de wijken van de PGE. Wijk Noord en de Beatrixwijk hebben aangegeven graag mee te willen doen aan wat De Open Hof een pastorale wijkontmoeting noemt: een avond waarvoor alle wijkleden zich mogen aanmelden om met elkaar te spreken over het jaarthema. Het mooie van zo’n avond is dat je ‘bekende gezichten uit de kerk op zondag’, op deze manier leert kennen.

Nu de plannen om samen te gaan vieren binnen de PGE steeds meer vorm krijgen, kunnen we deze ‘pastorale wijkontmoetingen’ ook gebruiken om mensen uit andere wijken (beter) te leren kennen. Zo willen wij het dan dit jaar ook gaan doen: alle gemeenteleden uit de wijken van de PGE zijn hartelijk welkom voor een bijzonder gesprek rond het jaarthema ‘Hemelse spijzen’
       

Data

De data waarop u zich kunt aanmelden zijn: 
  • woensdag 19 oktober 14.00-16.00 uur, in De Open Hof
  • woensdag 16 november 20.00-22.00 uur, in de Beatrixkerk
  • donderdag 24 november 20.00-22.00 uur, in De Open Hof    

Aanmelden

Aanmelden kan door een email te sturen naar: reserveren@openhof-ede.nl
Vermeld daarin uw naam en telefoonnummer, de datum waarop u naar de wijkontmoeting wilt komen en het aantal personen waarmee u komt. 
Voor 1 avond kunnen maximaal 15 personen zich inschrijven. Vol=Vol, dan krijgt u een email terug met de vraag of u zich wilt inschrijven voor een andere datum. 
    

Wat gaan we doen?

Hemelse spijzen wil zeggen dat wij geloven dat God ons ‘brood’ geeft voor onderweg. Op onze levensweg valt ons ‘van Hogerhand’ van alles toe dat ons levenskracht geeft. Misschien is het een Bijbeltekst die al een heel leven met u meegaat. Of is er een lied op uw weg gekomen dat u steeds weer luistert als de moed u in de schoenen zakt. Of een gedicht, of een voorwerp, of een kaart die u ooit kreeg. Het kan van alles zijn dat u op uw levensweg voedt in uw vertrouwen/geloof. 

Mijn vraag is: wilt u datgene wat u als Hemelse spijs is toegevallen meenemen en met de groep delen waarom dit voor u van waarde is (geworden)? Iedereen krijgt daarvoor maximaal 5 minuten (korter mag natuurlijk ook). (Mocht het muziek zijn, zoek een versie op internet en laat het ons vooraf weten, zodat wij kunnen zorgen voor een geluidsbox). 

Aan het eind van de avond hebben wij elkaar gezien, gehoord en leren kennen aan de hand van heel veel bijzondere en vast smakelijke ‘Hemelse spijzen’!

Ik hoop velen van u te mogen verwelkomen! 
Met een hartelijke groet, 
Ds. Agnès Gilles
terug

Agenda

OPA

za 03 dec 2022 om 09.00 uur

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.