VANUIT DE WIJKKERKENRAAD VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Veel kerkelijke activiteiten liggen stil t/m 1 juli a.s. Zoals bekend mogen er vanaf 1 juni weer kerkdiensten plaatsvinden met 30 personen en vanaf 1 juli met 100 personen. De wijkkerkenraad heeft maandag 11 mei jl. besloten om dit in juni nog niet te doen. De komende weken wachten we af wat de effecten zijn van de aangekondigde ‘vrijheden’. In onze vergadering van 8 juni a.s. bespreken we wat/hoe/wanneer en op welke manier de diensten eventueel vanaf 1 juli vorm kunnen krijgen.
Inmiddels hebben wij een protocol ontvangen van de PKN over kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.
Een uitgebreid protocol met richtlijnen, die zeker nog nader bestudeerd moeten worden. Er moet o.a een gebruiksplan gemaakt worden door de kerkenraad. We houden u/jullie op de hoogte. Het protocol kunt u lezen op:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Op zondag zal onze predikant, ds. Agnès Gilles dus gewoon ook in de maand juni een videoboodschap voor de kinderen verzorgen alsmede ook een overdenking. Op zondag 7 juni zal ons gemeentelid ds. Jan Oortgiesen de overdenking verzorgen i.v.m. de verhuizing van Agnès.

Dagboek gemist? Kijk dan bij de downloads, daar staat het dagboek van 24-29 mei 
terug