Vanuit de wijkkerkenraad Vanuit de wijkkerkenraad

Aanmelden voor Dienst-in-coronatijd

Het is fijn om met maximaal 100 gemeenteleden (exclusief medewerkers) de kerkdienst te beleven en Gods goedheid te vieren. 

De bekende regels blijven we natuurlijk toepassen (handen desinfecteren en de anderhalve meter). Ook blijven we de plaatsen in de kerkzaal van voor naar achteren vullen. Bij binnenkomst worden daar aanwijzingen voor gegeven. 
Na de dienst verlaten we allemaal de kerk via de nooduitgang voor in de kerk. Daarna kunnen degenen die nog gezellig samen een kopje koffie of thee willen drinken via de hoofdingang het gebouw weer binnengaan en plaatsnemen aan de tafels die daarvoor klaargezet zijn.

Voor komende zondag kunt u weer een e-mail sturen (of laten sturen door uw contactpersoon of ouderling) naar reserveren@openhof-ede.nl om u aan te melden voor de dienst. Dit kan tot zaterdagavond 20.00 uur. Bij het aanmelden graag de namen van de personen vermelden. Van kinderen ook graag de leeftijd vermelden, zodat bepaald kan worden of er kinderen naar de crèche gaan.

Voor gemeenteleden die geen plaats hebben gereserveerd en die op zaterdagavond of zondagmorgen pas beslissen naar de dienst te willen, houden we een aantal plaatsen beschikbaar. U kunt dus naar de kerk komen zonder vooraf gereserveerd te hebben. Daarvoor geldt wel dat als het maximum van 100 bereikt is, u pech kunt hebben en terug naar huis moet. Maar we verwachten in de zomerperiode eigenlijk niet dat dat zal gebeuren. Ook kunt u dan geen gebruikmaken van de oppasdienst, omdat op zaterdagavond op basis van de aanmeldingen besloten wordt of er al dan niet oppas is; als die er niet is, kunt u uw kinderen niet op zondagmorgen naar de crèche brengen. 

terug