Vernieuwde website Vernieuwde website
Sinds vorige week heeft deze website een nieuw indeling. Dat had twee aanleidingen: de oude website bevatte te veel privacy-gevoelige informatie en daarnaast een streven naar meer connectie tussen Kijk op de Wijk en de website. Vervolgens is er samen met deskundigen van de landelijke PKN naar een nieuwe website gekeken. Uitgangspunt is dat het openbare deel van de website alleen noodzakelijke persoonlijke contactgegevens prijs geeft. Vanaf september staat het merendeel van de informatie achter een inlogpagina. De weekbrief Kijk op de Wijk is dan alleen via deze inlogpagina te downloaden, en abonnees blijven die per mail ontvangen. De (lange) berichten uit Kijk op de Wijk komen op de website, waardoor de nieuwsbrief compact kan blijven. Nieuw is ook het blokje ‘Bij de zondag’, waarin webbezoekers lezen welk thema of bijzonderheid er in de dienst centraal zal staan. We hopen dat de website voor nieuwe bezoekers snel en praktische informatie biedt en voor ons als leden een compact naslagwerk mag zijn over het reilen en zeilen van onze wijkgemeente.  
De redactie benut de zomerperiode, tot aan de officiële lancering op startzondag, om de website naar ieders wens te voltooien. We ontvangen graag je opmerkingen en suggesties via reactie@openhof-ede.nl
 
terug