Wat houd je betrokken bij een kerk? 

Dit artikel verscheen in de maart editie van het Kerkblad van de Protestantse gemeente Ede.

In april is het 50 jaar geleden dat De Open Hof als gebouw werd geopend. Om dit jubileum te vieren is er op zaterdag 7 mei een talentendag. Jong en oud kunnen dan genieten van elkaars gaven en talenten. Teun Hoogerwerf is drijvende kracht achter deze dag, tevens lid van het eerste uur. Lees hieronder dat dit niet vanzelfsprekend is.

Teun (74) en Greet Hoogerwerf kwamen, pas getrouwd, in 1970 vanuit Vlaardingen in de nieuwbouwwijk Veldhuizen wonen. Aanleiding was onder andere dat Teun als landmeter aan de slag kon bij deze groeigemeente. Want Ede had grote groei-ambities. De eerste nieuwbouwwijk Veldhuizen A was ongeveer klaar en er waren nog vele techneuten nodig om de volgende wijk uit de grond te stampen. “We kwamen in de Mariëndaalflat te wonen’, vertelt Greet. ‘Je keek nog prachtig uit over het weidegebied met houtwallen, kronkelpaadjes en een enkele boerderij, tot aan Veenendaal toe.” Maar het jonge stel kreeg niet veel gelegenheid om daar uitgebreid van te genieten. “Dominee Derksen stond al in de kamer toen we de verhuisdozen nog aan het uitpakken waren. Een echte pionier die man”, erkent Teun. Hij kwam op middelbare leeftijd naar Ede om De Open Hof te stichten. Hij benutte elke kans om iemand bij de kerk te krijgen, maar ook om het talent van iemand in te zetten. “Wij werden direct ingeschakeld bij het jeugdwerk. Dat was fijn we hadden geen familie in de buurt en kregen zodoende al snel een vertrouwd netwerk.” Die voortvarendheid had ook z’n keerzijde, maar daar verderop meer over. 
    

School, gymzaal, kerkgebouw

De eerste kerkdiensten, met pakweg 50 mensen, werden in de Johan Friso school gehouden, nu De Dillenburg. Toen ze daaruit groeiden ‘kerkten’ de 150 gemeenteleden een poos in de gymzaal aan de Essenburg. “Het bruiste van ideeën en de groei bleef er lekker in zitten. Er was onderling een sterke verbinding vanwege al het pionierswerk. Ik was vaak drie avonden van huis”, erkent Teun. Ondertussen werd er flink gespaard voor een eigen gebouw aan de Hoflaan. In april 1972 werd dat geopend. Passend in de tijdgeest in bruin en grijs met blank hout. De gemeente bleef groeien. Enerzijds door de nieuwbouw in de wijk, anderzijds door het voor jonge gezinnen aantrekkelijke jeugdwerk. Er viel weinig te beleven in de wijk, dus waren de jeugdclubs, jaarfeesten en weekendkampen populair. Op een gegeven moment zaten er 230 kinderen op ‘club’, soms twee clubs per leeftijdsgroep!  
    

De persoon niet vergeten

Teun vertelt vervolgens dat de verbinding met de gemeenschap op een gegeven moment verslapte. Dat ze wel het reilen en zeilen volgden, maar gedurende vijftien jaar weg bleven. Sinds vijf jaar zijn ze weer actief betrokken. “Het wegblijven begon met het volgen van de tv-diensten van Henry Nouwen”, verklaart Teun. “Omdat we niet het idee kregen dat iemand ons, of dat wij iemand misten is dat zo gebleven”, vult Greet aan. Er klinkt geen verwijt in hun uitleg. “Pas na verloop van tijd realiseerden we ons dat we in de beginjaren heel druk waren met de kerkorganisatie en lief en leed te weinig  ter sprake kwam, bijvoorbeeld ons verdriet van het aanvankelijk kinderloos blijven.” Na deze ontboezeming vertelt het echtpaar nu accent te willen leggen op omzien naar elkaar, in eigen omgeving kleine dingen doen: een bloemetje brengen, spullen weggeven, een ritje verzorgen, een tuin opknappen. “Dit doen is waardevol, maar de gesprekjes die erbij ontstaan geven pas echt voldoening”, ervaart Teun. Na 15 jaar ontstond de behoefte om weer ergens bij te horen, sindsdien stappen Teun en Greet weer regelmatig over de drempel van hun vertrouwde gebouw. “50 jaar, dat heeft veel veranderd, toch is de sfeer hetzelfde gebleven”, constateert Greet. “Alle reden voor een feestje. Want het is gelukt om bij principiële kwestie steeds ‘welles-nietes’ te voorkomen en samen op zoek te gaan naar de speelruimte die er is. Welkom alvast op 7 mei”, besluit Teun.
terug

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.