Welkom

WAARDEVOL
dat ben je
dat willen wij zijn
voor elkaar
voor de aarde
in naam van God.

De Open Hof is een kleurrijke wijkgemeente. Omzien naar elkaar, binding en verbinding is een levenshouding. ‘Er zijn voor wie jou nodig heeft’. Als leerlingen van Christus willen wij zorgzaam zijn voor elkaar en de mensen in de wijk.

Ook jij bent welkom in De Open Hof om met ons te geloven dat God ons in zijn licht geroepen heeft. Samen willen wij ontdekken wat dit voor ons leven betekent en wat onze opdracht is. Met elkaar willen wij leren die opdracht voor het leven te verstaan en er handen en voeten aan te geven.

Elke zondag om 10 uur komen wij samen om God te ontmoeten, zijn woord voor ons leven te horen en elkaar te bemoedigen, en te stimuleren om een waardevol mens te zijn in onze samenleving.
terug

Agenda

OPA

za 01 apr 2023 om 09.00 uur

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.