Welkom

WAARDEVOL
dat ben je
dat willen wij zijn
voor elkaar
voor de aarde
in naam van God.

De Open Hof is een kleurrijke wijkgemeente. Omzien naar elkaar, binding en verbinding is een levenshouding. ‘Er zijn voor wie jou nodig heeft’. Als leerlingen van Christus willen wij zorgzaam zijn voor elkaar en de mensen in de wijk.

Ook jij bent welkom in De Open Hof om met ons te geloven dat God ons in zijn licht geroepen heeft. Samen willen wij ontdekken wat dit voor ons leven betekent en wat onze opdracht is. Met elkaar willen wij leren die opdracht voor het leven te verstaan en er handen en voeten aan te geven.

Elke zondag om 10 uur komen wij samen om God te ontmoeten, zijn woord voor ons leven te horen en elkaar te bemoedigen, en te stimuleren om een waardevol mens te zijn in onze samenleving.
terug

Agenda

Startzondag

26 sep 2021 om 10.00

Kerkdienst

03 okt 2021 om 10.00

Predikant

Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
Telefoon: 0318-591029 of 06-15686248
E-mail: scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Telefoon Open Hof 0318-639426
Telefoon Privé 0318-622292
E-mail: hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.