Welkom Welkom
WAARDEVOL
dat ben je
dat willen wij zijn
voor elkaar
voor de aarde
in naam van God.

De Open Hof is een kleurrijke wijkgemeente. Omzien naar elkaar, binding en verbinding is een levenshouding. ‘Er zijn voor wie jou nodig heeft’. Als leerlingen van Christus willen wij zorgzaam zijn voor elkaar en de mensen in de wijk.

Ook jij bent welkom in De Open Hof om met ons te geloven dat God ons in zijn licht geroepen heeft. Samen willen wij ontdekken wat dit voor ons leven betekent en wat onze opdracht is. Met elkaar willen wij leren die opdracht voor het leven te verstaan en er handen en voeten aan te geven.

Elke zondag om 10 uur komen wij samen om God te ontmoeten, zijn woord voor ons leven te horen en elkaar te bemoedigen, en te stimuleren om een waardevol mens te zijn in onze samenleving.
terug