Welkom Welkom
Op deze website vind je informatie over het reilen en zeilen van de protestantse wijkgemeente De Open Hof.

Voor u, voor jou. Voor gemeenteleden en geïnteresseerden. Voor vaste bezoekers en nieuwe bezoekers.

WAARDEVOL
dat ben je
dat willen wij zijn voor elkaar
voor de aarde
in naam van God.
 
lees meer »
 
Vanuit de wijkkerkenraad Vanuit de wijkkerkenraad

Dienst-in-coronatijd: aanmelden voor zondag 25 oktober

Ook aanstaande zondag kunnen we weer een kerkdienst houden met maximaal 30 personen (excl. medewerkers). Voor degenen die de dienst online volgen, benaderen de diensten op deze manier zoveel mogelijk de gewone diensten.

Afgelopen zondag hadden zich 28 gemeenteleden aangemeld voor de dienst. We hebben daardoor tegen niemand hoeven zeggen dat de reserveringslijst vol was. Het lijkt erop dat verschillende mensen zich nog steeds bewust bescheiden opstellen en zich niet opgeven. Maar aarzel niet om u voor de komende zondag aan te melden. Afgesproken is dat de gemeenteleden die vanwege teveel aanmeldingen niet kunnen deelnemen, voorrang krijgen bij hun aanmelding voor de (een) volgende zondag.

Voor komende zondag kunt u weer een e-mail sturen (of laten sturen door uw contactpersoon of ouderling) naar reserveren@openhof-ede.nl om u aan te melden voor de dienst. Dit kan tot zaterdagavond 20.00 uur. Bij het aanmelden graag de namen van de personen vermelden en of hierbij kinderen zijn voor de oppas. Degenen die volgens rooster meewerken aan de dienst hoeven zich niet op te geven. Zij staan al op de lijst (hun partners en eventuele kinderen niet, dus die graag wél opgeven!). Voor alle duidelijkheid vermelden we dat er aanstaande zondag nog geen kindernevendienst is.

 
Collectes

Collectes

Collectedoelen 25 oktober

  • De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk. Blijven jullie dit doel steunen nu de wekelijkse collecte opbrengsten veel minder zijn dan anders?
  • De tweede collecte is voor de eigen wijk diaconie met als doel Stichting Hadassa Hoeve
  • Kindercollecte: elke week is er ook deze collecte met als doel kindervakantie week Ede.

Help mee om al deze collecten tot een succes te maken!!
Een warme oproep aan de "thuiszitters" om toch via een andere weg, dan de verzamel-potten in de kerk, geld te geven en wel via een bankoverschrijving.
Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede
onder vermelding van: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met datum en doel. Ook kan je één keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk bureau met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof.
Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand.
Het diakenen-team de Open Hof
 

 

lees meer »
 
Voedselbank

Krat voedselbank. Museum Rotterdam nr. 91004 CC-BY-SA
Voedselbank
Ook dit najaar organiseert de ZWO cie. een actie voor de voedselbank. De voedselbank is nog belangrijker geworden dan eerder omdat er meer mensen op aangewezen zijn door de corona crisis. Verder is onze inbreng hard nodig daar de voedselbank minder vers eten dan eerst krijgt van de horeca en winkels.

Op de zondagen 1, 8 en 15 november maar ook op zaterdag 7 november (ten tijde van de oud papier actie) wordt u uitgenodigd om lang houdbare producten, zoals conserven in pot of blik, pasta's en pastasaus, houdbare melk, koffie en thee, bloem, olie (zonnebloem of olijf) mee te nemen naar de Open Hof. Maar ophalen door ons bij u thuis is ook mogelijk. Daarvoor mailen naar Marc Hamminga – email adres: marchamminga7@gmail.com.
Voor informatie of tips of vragen: Janneke Odie – email adres: odie.janneke@gmail.com.
De ZWO cie. De Open Hof
 
 
Actie kerkbalans

Actie kerkbalans

Kerkbalans 2021 regelen op PC, laptop, tablet of smartphone.
Doet u ook mee?

In 2021 zal de Actie Kerkbalans plaats vinden van 16 januari tot en met 30 januari. Het thema van de actie zal zijn ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Vele gemeenteleden hebben de afgelopen jaren het gemak ervaren van het regelen van Kerkbalans op hun PC of laptop (via SKG Collect) of op hun tablet of smartphone (via de Kerkgeld app, sinds kort Appostel app). Via een zeer gebruiksvriendelijk systeem hebben zij eenvoudig digitaal hun toezegging en betaling(en) kunnen doen.
Heeft u begin dit jaar nog een schriftelijk toezeggingsformulier ingeleverd en wilt u in januari 2021 nu ook Kerkbalans op uw PC, laptop, tablet of smartphone regelen? Registreer u dan in het Digitale Portaal van de Protestantse Gemeente Ede. Dat kan als volgt:

lees meer »