Welkom Welkom
Op deze website vind je informatie over het reilen en zeilen van de protestantse wijkgemeente De Open Hof.

Voor u, voor jou. Voor gemeenteleden en geïnteresseerden. Voor vaste bezoekers en nieuwe bezoekers.

WAARDEVOL
dat ben je
dat willen wij zijn voor elkaar
voor de aarde
in naam van God.
 
lees meer »
 
Bij de zondag

Bij de zondag

Zondag 4 oktober: Een oogje op... ?

Deze zondag vieren wij dat God ‘een oogje op ons heeft’. We vieren dat in het bijzonder met Elodie, Jinte en Benja die worden gedoopt. God heeft ons in het oog. Hebben wij God in het oog? Daniël houdt zijn ogen op God gericht. Het lijkt er op dat het zijn ondergang wordt, maar ….. hij vindt LEVEN! 


Welkom in De Open Hof of via kerkdienstgemist.nl!

 
Vanuit de wijkkerkenraad Vanuit de wijkkerkenraad

Dienst-in-coronatijd: aanmelden voor zondag 4 oktober

Spannend was het afgelopen maandagavond bij de jongste persconferentie over corona maatregelen: nieuwe beperkingen werden verwacht, zouden kerkdiensten nog wel mogen? Gelukkig, de doopdienst komende zondag kan doorgaan! Fijn voor ons allen, maar in het bijzonder de doopouders en hun gasten. Dat is een grote groep. Mede daardoor is er komende zondag minder plaats voor andere gemeenteleden. Daarvan kunnen er maximaal 55 worden toegelaten (i.p.v. 90). Nog meer dan anders is het daarom noodzakelijk om een plaats te reserveren. Zonder aanmelding én bevestiging daarvan naar de kerk komen levert een zeer grote kans op teleurstelling op: helaas, de zaal is vol.

In lijn met het weer oplopende aantal corona besmettingen en de regels van onze overheid is het goed om ook een paar van onze afspraken weer even op te frissen. Wilt u (ruim) vóór 9.45 uur aanwezig zijn, om opstoppingen te vermijden en de ambtsdragers (die ook als coördinator optreden) de tijd te geven voor de laatste voorbereidingen (o.a. ambtsgebed)? En wilt u, nu het najaar begonnen is, uw jassen e.d. meenemen in de kerkzaal?

Voor komende zondag kunt u dus weer een e-mail sturen (of laten sturen door uw contactpersoon of ouderling) naar reserveren@openhof-ede.nl om u aan te melden voor de dienst. Dit kan tot zaterdagavond 20.00 uur. Bij het aanmelden graag de namen van de personen vermelden en of hierbij kinderen zijn voor
oppas of kindernevendienst. Degenen die volgens rooster meewerken aan de dienst hoeven zich niet op te geven, zij staan al op de lijst (hun partners en eventuele kinderen niet, dus die graag wél opgeven!).

 
Collectes

Collectes

Collectedoelen 4 oktober

  • De eerste collecte is voor het eigen kerkelijk jeugdwerk 
  • De tweede collecte is voor Kerk en Israël. 
  • Kindercollecte: elke week is er ook deze collecte met als doel kindervakantie week Ede. 

Help mee om al deze collecten tot een succes te maken!!

Een warme oproep aan de "thuiszitters" om toch via een andere weg, dan de verzamelpotten in de kerk, geld te geven en wel via een bankoverschrijving. Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met datum en doel. Ook kan je één keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk bureau met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof. Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand.

Het diakenen-team de Open Hof

lees meer »