WELKOM WELKOM
Welkom op de website van de wijkgemeente de Open Hof.
Op deze website vind je informatie over het reilen en zeilen van onze protestantse wijkgemeente De Open Hof. 
Voor u, voor jou. Voor gemeenteleden en geïnteresseerden. Voor vaste bezoekers en nieuwe bezoekers.

WAARDEVOL
dat ben je
dat willen wij zijn voor elkaar
voor de aarde
in naam van God.
lees meer »
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Veel kerkelijke activiteiten liggen stil t/m 1 juli a.s. Zoals bekend mogen er vanaf 1 juni weer kerkdiensten plaatsvinden met 30 personen en vanaf 1 juli met 100 personen. De wijkkerkenraad heeft maandag 11 mei jl. besloten om dit in juni nog niet te doen. De komende weken wachten we af wat de effecten zijn van de aangekondigde ‘vrijheden’. In onze vergadering van 8 juni a.s. bespreken we wat/hoe/wanneer en op welke manier de diensten eventueel vanaf 1 juli vorm kunnen krijgen.
Inmiddels hebben wij een protocol ontvangen van de PKN over kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.
Een uitgebreid protocol met richtlijnen, die zeker nog nader bestudeerd moeten worden. Er moet o.a een gebruiksplan gemaakt worden door de kerkenraad. We houden u/jullie op de hoogte. Het protocol kunt u lezen op:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Op zondag zal onze predikant, ds. Agnès Gilles dus gewoon ook in de maand juni een videoboodschap voor de kinderen verzorgen alsmede ook een overdenking. Op zondag 7 juni zal ons gemeentelid ds. Jan Oortgiesen de overdenking verzorgen i.v.m. de verhuizing van Agnès.

Dagboek gemist? Kijk dan bij de downloads, daar staat het dagboek van 24-29 mei 
 
OVERDENKING OVERDENKING
Zondag 31 mei
De afgelopen weken zijn we met het volk Israël onderweg gegaan, 40 dagen op weg naar Pasen. En wie denkt: nu zijn we er, heeft het helemaal mis. Nu begint het pas! Het volk Israël is door het water heen getrokken. God had voor het volk een weg gebaand.

Opgetogen en vol goede moed staan ze aan de overkant in vrij land. Voor hen uit nog geen gebaande paden, maar het zand van een enorme woestijn. Staan wij niet op net zo’n punt: voor ons uit geen gebaande paden. Een anderhalve meter maatschappij? Hoe dan? Lopen door het mulle zand is zwaar. Het gaat alleen voet voor voet.
De komende weken tot aan Pinksteren zoeken wij met het volk Israël een weg door dit onontgonnen niemandsland. En op die weg zullen wij ook meer en meer van God zien. Wie Hij is voor ons, vandaag. Ook hier geen gebaande, vastomlijnde wegen. Maar zoekend en tastend ieder onze eigen weg gaan en toch ook samen.

Vandaag vieren we het Pinksterfeest, het feest van de Geest van God, die iedereen in beweging zet en bij elkaar brengt.
We blijven uitzien naar de tijd waarin we elkaar weer in De Open Hof mogen begroeten. Die stip aan de horizon blijft nog steeds wazig, helaas.

 
 
LIEDEREN BIJ DE OVERDENKINGEN LIEDEREN BIJ DE OVERDENKINGEN
Liederen bij de overdenking van zondag 31 mei 2020

NLB 287: 5, Rond het licht dat leven doet
NLB 686: 1, De Geest des Heren heeft
NLB 687, Wij leven van de wind
NLB 691, De Geest van God waait als een wind
NLB 681, Kom, Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde
NLB 810, Ga


 
 
DAGBOEK VAN DE HOOP

DAGBOEK VAN DE HOOP
Dinsdag 2 juni, Boom
Elk jaar in april is het feest in onze straat. Dan staat namelijk een hele lange rij bomen in volle bloei. De Japanse kers siert de straat geheel roze. Daarna valt de bloesem uit, komen de bomen in blad. In de herfst worden de bomen kaal. Ze verstillen in de winter, zodat het feest het jaar daarna weer opnieuw kan beginnen. Bomen worden dan ook weleens gezien als symbool van de wedergeboorte. Bomen geven hoop. Bomen geven nieuw leven.
De eerste boom die we tegenkomen in de bijbel is de ‘boom des levens’. Het kruis van Jezus wordt hiermee vergeleken. Het kruis van Jezus dat lijkt op een mislukking, blijkt op Pasen een weg van nieuw leven te zijn. Maar daar blijft het niet bij wat de ‘boom des levens’ betreft. In het laatste Bijbelboek Openbaring komt het motief van de ‘boom des levens’ weer terug. Hier als symbool van het nieuwe Jeruzalem. Liederenschrijver Schulte-Nordholt dichtte het zo: ‘Dan schenkt de boom des levens ons vrucht in overvloed, en van de stroom des levens drinken wij daar met God’ (LvdK 288: 7)
Met een associatieve blik verwijzen alle bomen om ons heen naar de nieuwe tijd waar goedheid is en gerechtigheid. De tijd die in de bijbel aangeduid wordt als de tijd waarin de Messias komt. In de eerste eeuw zei een rabbijn eens: ‘als je met een boompje in de hand staat en de Messias komt, plant dan eerst het boompje, en ga dan de Messias groeten’. Dat geeft wel aan welke belangrijke plek bomen hebben in het joodse geloof. Een boom betekent in het Midden-Oosten immers schaduw, voedsel en water. Het omhakken betekent woestijn en dood. In het Oude Testament klinkt zelfs het voorschrift om fruitdragend geboomte rond een belegerde stad niet te vernietigen
Het planten van een boom is dan ook een belangrijke symbolische daad. Je ziet op die manier uit naar verlossing. Bomen symboliseren ook terugkerend leven. Daarom worden ze geplant ter nagedachtenis van doden, van slachtoffers van de oorlog en van verzetshelden. Degene die vreest dat de wereld binnenkort ten einde komt, plant geen bomen. Wie gelooft dat er een dag zal komen, waarop er vrede is, plant wel. Een boom planten is uitzien naar, en hopen op een beter bewoonbare wereld.
Elke winter kent de joodse traditie het ‘Nieuwjaar van de bomen’. Dan planten velen een boom. Ook wij kennen Nationale Boomplantdag, om elkaar bewust te maken van de belangrijke waarde van bomen in tijden van ontbossing. Bomen zijn letterlijk en symbolisch van levensbelang. Wij mogen naar de aarde omzien en naar Gods toekomst uitkijken, in het geloof dat Hij als eerste naar ons heeft omgezien en bij ons is komen wonen.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven
(ZZZ 547: 2)

Gert van Asselt 
 
OMZIEN NAAR NEPAL OMZIEN NAAR NEPAL
Actie "Omzien naar Nepal"
Ook in Nepal heeft de coronacrisis hard toegeslagen. Door de lock-down en het gebrek aan een financieel vangnet hebben vele gezinnen acute geldzorgen waardoor zij geen eten en drinken kunnen kopen. Via onze ‘Open Hof’ Marktplaats Diyo Nepal willen wij proberen geld in te zamelen. Voor € 30 kan een gezin 4 weken van levensmiddelen worden voorzien. Stichting Diyo Nepal zal elke euro direct besteden aan voedsel.
Klik hier voor meer informatie over – Omzien naar Nepal – en doe mee met de online actie “vraag of bied een dienst”! 

Een financiële gift is natuurlijk ook welkom, maak daarvoor een bedrag over op rekeningnr. NL62 RABO 0162 3002 12  wijkkas de Open Hof ovv Diyo Nepal.
Namens team diaconie de Open Hof

 
lees meer »
 
MARKTPLAATS DIYO NEPAL MARKTPLAATS DIYO NEPAL
Introductie
Uit ervaring weten we dat binnen de Open Hof heel veel talenten aanwezig zijn. We willen deze talenten met elkaar delen in een poging arme gezinnen in Nepal van eten en drinken te voorzien. Omdat een fysieke ‘talentenveiling’ in deze tijden niet mogelijk is, hebben we deze Marktplaats ontworpen. Op deze pagina tref je dan ook vraag en aanbod van talenten aan. Maak daar gebruik van en ‘bestel’ of ‘deel’ een talent. Of laat je inspireren en bied zelf iets aan wat je wilt delen. Een mailtje aan damb@planet.nl volstaat!
Van harte aanbevolen!

 Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het doel van deze actie. Voor uitleg Marktplaats zie 'lees meer'
lees meer »
 
COLLECTES

COLLECTES
Collectedoelen 31 mei

De eerste collecte is voor de centrale PGE diaconie met als doel "de Meet -Inn"

De tweede collecte is voor de ZWO met als doel "de jonge open kerk" in Marokko.


Voor info zie 'lees meer'

Kindercollecte: kindervakantie week Ede

Helpt u mee om onze collecten tot een succes te maken?

Een warme oproep om toch via een andere weg, dan het collecte zakje, geld te geven en wel via een bankoverschrijving. Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met datum en doel. Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk bureau met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof.
Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand. 
lees meer »