Collectes

Collectedoelen Zondag 22 mei

De eerste collecte is voor het het eigen wijkwerk. 
Denk hierbij bv aan het wekelijks maken en vermenigvuldigen van de liturgie en de Kijk op de Wijk maar er gebeurd natuurlijk nog veel meer achter de schermen.

De tweede collecte is voor Kerk in Actie  met dit keer als thema “oog voor kinderen in pioniersplekken”
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en Badhuis For Youth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De PKN ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. Informatie: www.kerkinactie.nl/collecterooster
Door je gift maak je dit goede werk mede mogelijk.

Ook deze week wordt er voor het kinderdoel Mercy Ships” gecollecteerd.
Vrijwilligers, die op ziekenhuisschepen werken, helpen mensen in de armste landen van de wereld door hen medische zorg te bieden.
Voor meer informatie zie hun website: www.mercyships.nl

Help mee om deze collecten tot een succes te maken!! Dat kan op meerdere manieren:
Geven in de kerk met contant geld, met collecte bonnen of met de Open Hof app.
De “beeldschermkijkers” kunnen via een bankoverschrijving aan deze doelen bij dragen.
Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede
onder vermelding van: - 1e /- 2e collecte De Open Hof met datum en doel en/of kindercollecte.
Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk buro met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof.
Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand (kinderdoel apart vermelden!)
Maar thuis kan natuurlijk ook (van woensdag tot woensdag) met de Open Hof app gedoneerd worden.

Het diakenen-team van De Open Hof.

terug

Predikant

Ds. Agnès Gilles
06-41866969
ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
0318-591029 of 06-15686248
scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Open Hof: 0318-639426
Privé: 0318-622292
hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.