Collectes

Collectes

De eerste collecte is voor het landelijk diaconaal werk van de PKN in Utrecht. De landelijke Protestantse Kerk in Nederland organiseert diaconaal werk op landelijk niveau. Hierbij hoort het opzetten en begeleiden van de diverse projecten van Kerk-in-Actie in het land. Om dit werk te kunnen uitvoeren wordt voor dit werk jaarlijks door de synode voor elke kerkelijke gemeenten een geldbijdrage (quotum) vastgesteld.

De tweede collecte is voor de ZWO met als doel "opvang gestrande vluchtelingen" in Griekenland. Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingen-kampen opgroeien.

Op het Griekse eiland Lesbos steunt Kerk in Actie de hulporganisatie Borderline Lesvos, die vluchtelingen helpt op dit Griekse eiland. Volgens afspraken tussen de EU en Turkije moeten zij worden teruggestuurd naar Turkije, maar in de praktijk komt hier vanwege lange procedures weinig van terecht. Borderline biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de kust van Lesbos. Ook hebben ze een eigen schooltje op het eiland waar kinderen uit de vluchtelingen-kampen veilig naar school kunnen.

Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Door je gift maak je dit werk in Griekenland mede mogelijk. 

Help mee om al deze collecten tot een succes te maken!!

Een warme oproep aan ons allemaal om toch via een bankoverschrijving aan deze doelen bij te dragen.

Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: - 1e /- 2e collecte De Open Hof met datum en doel en/of kindercollecte.

Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk buro met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof. Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand

Het diakenen-team van De Open Hof

terug