COLLECTES

COLLECTES
Toelichting 1e collecte:
Meet-Inn heeft een diaconale opdracht om namens de kerken hulp te bieden aan mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Door haar gastvrije ondersteuning weet een groep mensen de weg naar Meet-Inn te vinden, die haar voortbestaan dankt aan de kerken en haar vrijwilligers. Blijf Meet-Inn alstublieft ook steunen met gebed en vrijwilligerswerk. Ook dit jaar heeft de PGE een fors geld bedrag toegezegd. Vandaag willen we met elkaar een deel van dit bedrag bij elkaar brengen in de collecte.

Toelichting 2e collecte:
Vandaag vieren we het Pinksterfeest, het feest van de Geest van God, die iedereen in beweging zet en bij elkaar brengt. Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van kerken in Marokko. Misschien verrast het u dat er kerken zijn in dit islamitische land. Ja, ze zijn er en ze groeien! Het zijn kerken waar christenen uit diverse Afrikaanse landen bij elkaar komen. Ze spreken veel verschillende talen, maar de diensten zijn in het Engels of in het Frans. Door onze steun kunnen deze kerken hun werk nog verder uitbreiden en voortzetten onder Afrikaanse migranten die in Marokko stranden, onderweg naar Europa.


 
terug