Collectes

Collectes zondag 24 oktober

De eerste collecte is voor is voor het eigen wijkwerk. 
Langzaam maar zeker komt het wijkwerk weer op stoom. Je financiële ondersteuning daarvoor blijft echt nodig.

De tweede collecte is voor de activiteit Zin op Zondag

Elke week wordt er op zondagmiddag door de groep vrijwilligers van “kerk met stip” in de Lutherse kerk een open huis (Zin op Zondag) georganiseerd voor mensen met een klein sociaal netwerk. Ze krijgen daar aandacht, een warme maaltijd en gezelligheid aangeboden. Deze activiteit is volledig afhankelijk van giften maar natuurlijk ook van vrijwilligers. Daarom willen we dit vanuit de wijkdiaconie graag steunen en hebben daar jouw hulp bij nodig met een gift maar ook een warme oproep om je als vrijwilliger aan te melden bij Han Pol, via H.Pol61@gmail.com  of via 06-28795597.

Elke week wordt er ook voor het kinderdoel gecollecteerd Mercy Ships. Vrijwilligers, die op ziekenhuisschepen werken, helpen mensen in de armste landen van de wereld door hen medische zorg te bieden. Voor meer informatie zie hun website:  www.mercyships.nl

Help mee om deze collecten tot een succes te maken! Dat kan op meerdere manieren: geven in de kerk met contant geld, met collecte bonnen of met de Open Hof app. De ‘beeldschermkijkers’ kunnen via een bankoverschrijving aan deze doelen bij dragen.
Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: - 1e /- 2e collecte De Open Hof met datum en doel en/of kindercollecte.
Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk buro met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof. Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand (kinderdoel apart vermelden!). Maar thuis kan natuurlijk ook (van woensdag tot woensdag) met de Open Hof app gedoneerd worden.

Het diakenen-team van De Open Hof

terug

Agenda

Kerkdienst

24 okt 2021 om 10.00

Kerkdienst

31 okt 2021 om 10.00

Predikant

Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
Telefoon: 0318-591029 of 06-15686248
E-mail: scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Telefoon Open Hof 0318-639426
Telefoon Privé 0318-622292
E-mail: hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.