Collectes

Collectes

Collectes zondag 1 augustus

De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk.

Omdat de oude printer niet meer werd ondersteund door de dealer moesten we een andere printer aanschaffen. Dat is gelukt. Maar deze actie kost natuurlijk geld. Deze week is het opgehaalde geld ter delving van de bijbehorende kosten.

De tweede collecte is voor een doel welke door een gemeentelid is aangedragen namelijk “kerk met stip”.

Al heel wat jaren zijn wij als De Open Hof gemeente een “kerk met stip”. Onze stip is te zien bij de ingang van de Open Hof op de gevel. Op deze zondag is het opgehaalde collecte geld bestemd voor de Vereniging “Kerken met Stip" in den Haag. Deze vereniging streeft naar een landelijk netwerk van “Kerken met Stip”. plaqette_klKerken met Stip zijn kerken waar justitiepastores en predikanten van uit de gevangenis contact mee kunnen leggen en naar kunnen verwijzen ten behoeve van gedetineerden die vrij komen. Waarom een STIP? Het schijnt dat zwervers vroeger een teken, een stip, aanbrachten op huizen en boerderijen, die open stonden om hen onderdak te verlenen. Hier op heeft de vereniging “Kerken met Stip” voortgeborduurd. Laagdrempelige, gastvrije plekken waar echte belangstelling aan de dag wordt gelegd voor ex-gedetineerden, die een nieuw begin willen maken.

 
Elke week wordt er ook voor het kinderdoel “Vakantie week Ede” gecollecteerd. 

Help mee om al deze collecten tot een succes te maken!!

Een warme oproep aan de “beeldschermkijker om toch via een bankoverschrijving aan deze doelen bij te dragen.

Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: - 1e /- 2e collecte De Open Hof met datum en doel en/of kindercollecte.

Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk buro met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof. Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand

Het diakenen-team van De Open Hof

terug