Op zoek naar een persoonlijke God: een zoektocht door het Labyrinth

In deze rubriek schrijven verschillende Open Hoffers prikkelend of merkwaardig waardoor je net als in een labyrinth ‘naar binnen gezogen’ wordt, je soms verdwaalt, maar als goede verstaander er ook weer heelhuids uitkomt.

Op zoek naar een persoonlijke God: een zoektocht door het Labyrinth

Is er een persoonlijke God? Is er een God? Geloof ik in een persoonlijke God? Waar kan ik die vinden? Vier vragen, voor een groot deel elkaar overlappend, die mij al lange tijd bezig houden. En waar kun je beter naar toegaan als je een, of misschien wel vier antwoorden wilt vinden, dan naar het Labyrinth. Immers, je weet dat je daar heerlijk kunt ronddwalen, zelfs wel eens de draad kunt kwijtraken, maar er in elk geval altijd weer uitkomt, ongeschonden en wel.

Natuurlijk ken ik een persoonlijke god. Tot hem (ik was ervan overtuigd dat hij mannelijk moest zijn) bad ik als kind vele avonden in mijn bed voor het slapen gaan. Dat hij zou zorgen dat ik een prijs zou winnen in de carnavalsoptocht. Dat ik voor mijn verjaardag toch maar die fiets mocht krijgen. En dat ik een keer mijn bewaarengel écht mocht zien.
Kindervragen om kinderproblemen op te lossen: daar diende die god voor. Het spreekt bijna voor zich dat ik gaandeweg, in mijn tienertijd, tot deze god niet meer wilde bidden. Ik kon hem ook niet meer als god beschouwen. Sterker nog, was er wel iets dat je als God kon beschouwen?

Gelukkig ben ik als puber op een uitstekende school geweest: het Bisschoppelijk College in Roermond. Ik zat daar in de roerige jaren ’60, de tijd na het 2e Vaticaanse Concilie dat een frisse wind door de (RK) kerk liet waaien. Maar daardoor waaide ook een heleboel heilige huisjes weg. Wel werd op school, bij vrijwel alle vakken, veel aandacht besteed aan hoe je teksten en dus ook bijbelteksten kon lezen, hoe je daar historische kritiek op kon loslaten. Let wel, kritiek was niet: iets afkeuren. Kritiek was: hoe kun je van een tekst achterhalen wat de schrijver ermee bedoeld heeft; hoe plaats je de tekst in zijn historische en literaire context? Hoe hebben mensen in de loop van de geschiedenis teksten, vaak telkens anders, geïnterpreteerd?
Ik heb daar veel van geleerd en drijf nog steeds op die stroom van denken, die overigens langzamerhand veel breder en dieper geworden is.
Maar door die frisse wind is de persoonlijke kindergod van mij helemaal weggewaaid. En al zocht ik, al vermeerderde mijn kennis over godsdienst zich, er kwam niet een andere god voor terug.

Mensen hebben een onuitroeibaar religieus gevoel, of misschien beter gezegd een religieuze behoefte. Dat geldt voor mij natuurlijk ook. Voor die behoefte kun je bevrediging zoeken in een kerkelijk bepaalde religiositeit, of in oosterse religiositeit, in iets als new-age, of in iets anders meeslepends als sport, kunst, muziek of pure wetenschap of zelfs door drank, drugs en rock-and-roll.
Ik kwam terecht bij een kerkelijke religiositeit, vooral omdat in een nieuwe woonplaats en een nieuwe levensfase (net getrouwd, eerste baan) een vertegenwoordiger van een protestantse kerk letterlijk aan de voordeur klopte. Terugdenkend aan mijn vroegere kindergod bij wie ik mij zo goed thuis voelde, wilde ik wel weer iets vergelijkbaars opnieuw vinden.

Dan ga je je gaandeweg de vragen stellen: Is God er? Waar dan? Hoe dan? Een antwoord waar ik al lang min of meer tevreden mee ben werd mij aangereikt door een verslag van een gesprek tussen prof. Schillebeeckx en Huub Oosterhuis, ergens in de jaren ’80 van de vorige eeuw
Door prof. Schillebeeckx wordt het verhaal aangedragen uit Matth. 25, 31 – 46, waarin verteld wordt hoe de schapen en de bokken gescheiden zullen worden als de Mensenzoon komt. Dan zal Hij rechts van zich de schapen neerzetten met de motivatie: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten …..” Op de vraag van de schapen wanneer dat dan was dat ze Hem te eten enz. gegeven hebben, komt het antwoord: “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”
De conclusie van de grote theoloog Schillebeeckx en de bevlogen dichter Oosterhuis was: ‘de gewone mensen, juist de onaanzienlijksten van hen, zij zijn God.’ Of nog korter gezegd: de mensen om je heen zijn God; God is de mens naast je.
En dan heb je een persoonlijke God. De mens die op je pad komt, zij is God. God is hij, die je zomaar tegenkomt, die zomaar naar je toekomt.

En waar kom je die dan tegen?
Misschien in het labyrinth dat deze wereld is.


John Biermans.
terug

Agenda

Kerkdienst

24 okt 2021 om 10.00

Kerkdienst

31 okt 2021 om 10.00

Predikant

Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Scriba

Mevr. Betty Pluimers
Telefoon: 0318-591029 of 06-15686248
E-mail: scriba@openhof-ede.nl

Kerkgebouw De Open Hof

Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 

Beheerder

dhr. Hans Kaldeway
Telefoon Open Hof 0318-639426
Telefoon Privé 0318-622292
E-mail: hansbeheerderopenhofede@hetnet.nl

Wijkkas De Open Hof

Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12

Redactie website

E-mail reactie@openhof-ede.nl om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.