Waar hoop jij op?

Waar hoop jij op?

Lees Romeinen 15: 13

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zo dat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.’

Waar hoop jij op?

Hoop hebben is in de Bijbel van levensbelang. Zonder hoop geen leven, zou je bijna zeggen.
En dan heeft de Bijbel het natuurlijk niet over de hoop waar wij het meestal over hebben. Onze hoop drukt meestal een zwakke mate van zekerheid uit: ‘ik hoop het …..(maar eigenlijk twijfel ik er aan). De Bijbelse hoop kent een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid omdat de Bijbelse hoop in God is gefundeerd. Hoop is in de Bijbel een onwankelbare zekere verwachting dat God zijn beloften zal vervullen: redding, bevrijding, koninkrijk. Hoop is in de Bijbel het vertrouwen dat het met God aan je zijde hoe dan ook goed zal komen.

Hoop betekent dat je weet dat lijden – hoe erg ook – tijdelijk is.
Hoop betekent dat je kunt vasthouden aan de zin en het doel van het bestaan. Want waar de zin en het doel van het leven wegvallen, daar wordt alles hopeloos.
Hoop betekent ook dat je nieuwsgierig bent naar wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Hoop stelt ons in staat staande te blijven in het leven – ook als we de storm tegen hebben.

Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen dat God ons deze hoop geeft. Het zal ons vreugde en vrede geven. En is dat eigenlijk niet ook de zin en het doel van ons leven? Dat wij in ons leven vreugde en vrede vinden?
Het lijkt misschien heel egocentrisch: als je maar blij en gelukkig bent en vrede hebt, dan is je leven zinvol. Maar zo is het niet. Vreugde en vrede vind je alleen in de gemeenschap van mensen. Alleen op een eiland vind je geen vreugde en vrede. Vreugde en vrede maak je met elkaar. Waar mensen elkaar recht doen en elkaar ruimte van leven geven, waar mensen goed zijn voor elkaar daar wordt vreugde en vrede gevonden en hoop voor de toekomst.
Kijk maar om je heen: overal waar mensen elkaar alles misgunnen, waar volken alleen met zichzelf bezig zijn en waar niemand het goede voor de ander voor ogen heeft, daar wordt enkel hopeloosheid gevoeld…… het komt nooit meer goed……

Zonde is in de Bijbel ‘het doel missen’. In dit geval betekent dat dus ook dat wanneer wij in het leven geen vrede zoeken en geen vreugde wij de zin en het doel van ons bestaan missen. Het zal ons enkel een gevoel van hopeloosheid geven.
Maar! Daar waar wij met elkaar vreugde en vrede zoeken, daar is alle reden tot hoop! En dan weten wij wat de zin en het doel is van ons bestaan!

‘Door kauwen’
Wat brengt jou vreugde en vrede?

Lees ook de vorige dauwdruppels

terug